Jan Ummenthum: “Ze houden hier van aanpakken en doe maar gewoon." (Foto: Bas van Spankeren)
Jan Ummenthum: “Ze houden hier van aanpakken en doe maar gewoon." (Foto: Bas van Spankeren)

Jan Ummenthum wordt programmadirecteur van de Liemerse Ambassade

Algemeen

LIEMERS - Hij woont in het Limburgse Reuver, maar ook de Liemers is zijn thuis. De zestigjarige Jan Ummenthum keert vanaf 1 april als programmadirecteur van de Liemerse Ambassade terug in de regio waar hij van 2010 tot 2021 naam maakte als directievoorzitter van Rabobanken De Liemers en Arnhem en Omstreken én als mensenmens.

Door Susan Wiendels

Formeel is hij nog in dienst van de Rabobank, een werkgever die hem bijzonder aan het hart gaat. Halverwege vorig jaar besloot hij toch afscheid te nemen, een beslissing die niet over één nacht ijs ging. Eerlijk: “Ik heb wel een half jaar nodig gehad om los te komen van de Rabobank. Ik heb daar 44 jaar gewerkt, de Rabobank is wél mijn leven.” Over zijn motivatie: “De reorganisatie bij de Rabobank leidt steeds meer tot een digitale werk- en klantomgeving en centrale besturing. Ik snap dat rationeel heel goed, maar die rolinvulling past in mindere mate bij mezelf als persoon. Ik hou enorm van netwerken en fysieke contacten met klanten en organisaties op regionaal niveau. Daarnaast hou ik me graag bezig met maatschappelijke thema’s. Dan moet je eerlijk zijn naar jezelf toe. Alleen is de vraag dan ‘wat wil je verder met de rest van je arbeidzame leven?’” Bij de zoektocht naar het antwoord op deze cruciale vraag kreeg Jan Ummenthum hulp van Van Ede & Partners. “Uit alle gesprekken kwam toch naar voren dat ik heel erg inzet op verbinding, het opbouwen van organisaties en maatschappelijke thema’s. Tegelijkertijd werd helder dat ik geen fulltimebaan meer ambieerde. Ik ben twee keer benaderd voor een bestuurlijke rol, maar dan moest ik me daar voor vijf tot zeven jaar en meer dan veertig uur per week aan committeren. Ik dacht ‘dat wil ik niet meer.’”
In november vorig jaar trok Charles van Ditshuizen bij Jan Ummenthum aan de bel om hem te polsen voor de functie van programmadirecteur bij de Liemerse Ambassade. “Dat was voor het eerst dat ik niet meteen nee zei, maar ook niet gelijk ja.”

Over de streep

Verschillende gesprekken met bestuursleden trokken hem over de streep. “Deze job past helemaal bij mij. Ik ken heel veel mensen, instellingen, gemeenten en bedrijven in de Liemers. Ik weet hoe de hazen lopen. In 2012 heb ik vanuit de Rabobank het rapport ‘Wonen, werken en winkelen in de Liemers’ opgeleverd. De conclusie van toen was ‘ga als Liemerse gemeenten werken aan één economische agenda’. Lindus heeft dat daarna opgepakt, wat resulteerde in een Liemerse Economische Raad. Het is mooi om te zien dat deze wens acht jaar na dato is geformaliseerd in de Liemerse Ambassade. De vijf liemerse gemeenten zetten vol in op vier speerpunten die in het verlengde liggen van de Liemerse Economische Visie (LEV): branding Liemers, logistic Horspot, Branding Liemers Vrije Tijd Economie, Fieldlab Smart Industry en vrijetijdseconomie en Ontwikkelagenda 2040.”        

Rijdende trein

Jan Ummenthum springt op een rijdende trein: de Liemerse Ambassade werd in 2020 opgericht. De project- en netwerkorganisatie bundelt de krachten van de 4 O’s (onderwijs, overheid, ondernemers en onze inwoners) in de gemeenten Zevenaar, Duiven, Westervoort, Doesburg en Montferland om vraagstukken integraal aan te pakken om zo een sterke, duurzame en economische regio te creëren met een aantrekkelijk klimaat voor wonen, werken en recreëren. Het bestuur bestaat uit voorzitter Harry Ankoné, penningmeester Belinda Elfrink (wethouder van Zevenaar), secretaris Henk Dekker (voorzitter Lindus) en de bestuursleden Gemma Tiedink (wethouder van Duiven), Rob Raaijman (wethouder van Westervoort), Erika Diender (Quadraam) en ondernemer Fons Eijkelkamp. Samen met de ambassadeurs Pablo van Dick, Hanneke Fraaije-Luising en Charles van Ditshuizen maken zij zich sterk voor de Liemers op lokaal, regionaal en zelfs internationaal niveau. Jan Ummenthum heeft als taak om alle stakeholders van de verschillende projecten meer elkaar verbinden en meer middelen te genereren om projecten verder te brengen. “Dat is een boeiende uitdaging. Ik merk dat er een grote betrokkenheid is bij alle partijen. Er is een wisselwerking tussen programmamanagers, ambtelijke ondersteuning en de verschillende wethouders, die portefeuilleverantwoordelijkheid dragen. Maar er mag nog meer samenhang komen.”

Dynamische regio

Jan Ummenthum wil de eerste honderd dagen straks gebruiken om de koers te bepalen van de Liemers Ambassade. “Natuurlijk in afstemming met het bestuur, de Raad van Advies en de ambassadeurs.”
Hij besluit, ondanks zijn Limburgse roots, met een lofzang op de Liemers: “Dit is een dynamische regio waar veel bij elkaar komt. De Liemers heeft een strategische positie in de transportsector en de logistieke dienstverlening. We kennen prachtige natuurgebieden in onder meer Rijnwaarden en Montferland, er is een rijk verenigingsleven en de lijntjes in het veld zijn kort.” Ook de inborst van de mensen spreekt hem aan. “Ze houden hier van aanpakken en doe maar gewoon.”
De eerste kennismakingsgesprekken zijn al achter de rug, ook al begint hij pas 1 april officieel met zijn nieuwe baan. Het nieuws van zijn terugkeer is helemaal geland in het Liemerse land. Glimlachend: “Ik word al volop gebeld, ja.” Mensenmens Jan Ummenthum is nu al helemaal in zijn element.