Jan Rasing: "Er zijn zoveel harde punten besproken, die kan de Raad van State gewoon niet negeren.”
Jan Rasing: "Er zijn zoveel harde punten besproken, die kan de Raad van State gewoon niet negeren.”

‘Ik denk dat doortrekking er niet komt’

Liefst vier zittingen trok de Raad van State vorige week uit voor het behandelen van de beroepsschriften van in totaal 54 appellanten, die zich verzetten tegen de doortrekking van de snelweg A15 van Ressen (bij Bemmel) naar Oudbroeken aan de A12 tussen Duiven en Zevenaar.

Onder die appellanten de Dorpsraad Loo, het Bewonersoverleg Groessen en Milieuvrienden Duiven. Zij hebben zich samen met andere belanghebbende instanties in de Liemers en de gemeente Lingewaard verenigd in de Stichting Duurzame Aanleg A15. Jan Rasing van Dorpsraad Loo volgde de beraadslagingen en was bij één ervan aanwezig. We vroegen hem naar zijn indrukken.

Waarom was u eigenlijk maar bij één zitting in de zaal en niet bij alle vier?
Jan Rasing: “Van iedere appellant mochten bij iedere zitting maar twee mensen aanwezig zijn, inclusief de advocaat. Vandaar. Het was wel irritant om te zien dat Rijkswaterstaat er wel gewoon met zes mensen zat en op één dag zelfs met acht. Dat viel trouwens ook niet goed bij de rechters. Ze maakten er een venijnige opmerking over. Het was jammer dat ik het drie van de vier dagen vanaf de zijlijn moest volgen, maar ik ben wel na iedere zitting door anderen en door onze advocaat bijgepraat.”

Hoe is het op u overgekomen?
“Professioneel. De staatsraad bestond uit drie rechters die heel goed op de hoogte waren van de materie. Ze hadden zich duidelijk goed ingelezen en stelden goede vragen. Wat ze steeds probeerden was duidelijkheid te krijgen over onduidelijkheden. Iedereen kreeg ook de kans zijn visie te geven en soms was er ruimte voor discussie. Je moest wel bij het onderwerp blijven en niet teveel zijwegen inslaan. Het waren strak geleide bijeenkomsten. Prima, niets dan lof.”

Waar spitsten de bezwaren van jullie, de Stichting Duurzame Aanleg A15, zich op toe?
“De verkeerscijfers, de stikstofcijfers, fijnstof, geluid en de schade aan flora en fauna. Met de verkeerscijfers is op een onvoorstelbare manier gerommeld. Je hoeft geen wiskunde te hebben gestudeerd om dat te zien. Ons advies aan de raad was dus: kijk daar nog eens goed naar. Bij de stikstofcijfers hebben we de manier van berekenen gehekeld. Dat kan gewoon niet. Ook de fijnstofuitstoot en de geluidsoverlast zijn niet op de juiste manier bepaald. Daarbij hebben we ook gewezen op recente aanbevelingen van de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO en ons eigen RIVM. Beide organisaties stellen dat de waarden en normen die nu nog worden gehanteerd veel te hoog liggen. Verder hebben we kritiek geuit op de manier waarop de minister Europese verplichtingen probeert te omzeilen. Ze haalt er de Wet Natuurbeheer en mogelijke hoogwaterproblematiek bij, maar dat slaat nergens op.”

Het is duidelijk dat u een goed gevoel aan de zittingen heeft overgehouden. Maar zegt u nou zelf: u verwacht toch niet dat de Raad van State een streep zet door de doortrekking van de A15? Een project waar jaren aan is gewerkt.
“Dat verwacht ik wel. Ik denk dat die doortrekking er niet komt. Er zijn zoveel harde punten besproken, die kan de Raad van State gewoon niet negeren.”

Kreeg u een indruk in welke richting de uitspraak straks gaat?
“Nee. Het was puur informatief. De raad hield consequent alle kaarten tegen de borst.”

En als de Raad van State de doortrekking nu toch goedkeurt, bent u dan teleurgesteld in onze rechtstaat?
“Ja. In het geval van doortrekking wordt in mijn visie geen goede, geen eerlijke afweging gemaakt. Er zijn bovendien andere, goedkopere oplossingen voor het verkeersprobleem in de regio. Als je de A12 fatsoenlijk verbreedt, de aansluiting van de A12 op de A50 verbetert en de Pleyroute zodanig aanpakt dat er geen stoplichten meer zijn, heb je het ook geregeld.”

Wat is, als de goedkeuring er toch komt, in jullie ogen de minimale voorwaarde?
“Dat er in de bewoonde gebieden rond Loo en Groessen een lange tunnel komt. Zo is dat bij de Betuweroute ook opgelost. Waarom kan dat hier dan niet?”

Wanneer verwacht u de uitspraak?
“Officieel staat daar zes weken voor, maar de raad heeft al aangekondigd dat het meer tijd gaat kosten. De verwachting is een maand of drie, misschien wel langer.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden