De Seingraaf in Duiven was een van de bedrijventerreinen die voor een deel geschrapt dreigde te worden door de provincie.
De Seingraaf in Duiven was een van de bedrijventerreinen die voor een deel geschrapt dreigde te worden door de provincie.

Vermindering bedrijfskavels regio Arnhem-Nijmegen gaat niet door

De regiogemeenten en provincie Gelderland stoppen met schrappen van bedrijfskavels om overaanbod in de regio Arnhem-Nijmegen tegen te gaan. Mede omdat in 2019 veel bedrijventerreinen zijn verkocht, ontstaat er enige ruimte voor nieuwe.

Dat meldt de provincie Gelderland in een persverklaring. Begin 2018 spraken gemeenten van de regio Arnhem-Nijmegen af om geen nieuwe werklocaties toe te staan. Er was sprake van overaanbod. Daarnaast lagen verschillende bedrijventerreinen er volgens de provincie nogal versnipperd bij. Daarom is het huidige aanbod in balans gebracht met de vraag naar locaties.

Ook sprak de regio Arnhem-Nijmegen af om de economische ontwikkelingen jaarlijks te volgen, om waar nodig bij te kunnen sturen. Eigenaren, vaak gemeenten, hadden tot 1 januari 2021 de tijd om hun kavel uit te geven/te verkopen, daarna zou de werkbestemming voor een aantal werklocaties komen te vervallen. De afspraken werden vastgelegd in het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) en door de provincie Gelderland vastgesteld.

Flinke verkoop in 2019Met name in 2019 zijn flink meer bedrijventerreinen uitgegeven. Het overaanbod is volgens de provincie grotendeels teruggedrongen. Nieuwe ramingen laten bovendien een positieve lange termijnverwachting voor bedrijventerreinen zien.

Gedeputeerde Peter Kerris: “Deze cijfers zijn opgesteld vóór het uitbreken van COVID-19. We bevinden ons nu plots in een spannende en onzekere periode die veel vergt van ondernemers. We zullen de vinger aan de pols blijven houden en voorzichtig bezien wat ter zijner tijd de mogelijkheden van ondernemers zijn.”

Op centrumlocaties in Arnhem en Nijmegen is de relatief hoge vraag naar kavels voor kantoren onveranderd gebleven. Op de meeste kantorenparken elders en locaties voor perifere detailhandel zoals bouwmarkten en tuincentra is nog wel sprake van enig overaanbod. Daar neemt regio Arnhem-Nijmegen op een later tijdstip een besluit over.

Voorzitter Jan van Dellen van het regionaal portefeuillehouders overleg economie is blij met het besluit van de provincie. “Het is mooi dat we er als regio in zijn geslaagd om in goed overleg tot een aanpassing van de bestaande afspraken te komen. Het tekent de goede sfeer en bereidheid om samen te werken op economisch gebied. Iets wat we in deze tijden van de coronacrisis, maar zeker ook daarna nodig blijven hebben. Ik heb daar in ieder geval het volste vertrouwen in.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden