Directeur Tjitske Geluk van Montessori Kindcentrum Westervoort.
Directeur Tjitske Geluk van Montessori Kindcentrum Westervoort.

Montessorischool: nog geen oplossing

Intussen praten het schoolbestuur en de gemeente ook over andere oplossingen. In die zoektocht wordt gesproken met scoutinggroep St. Joris, die gebruikmaakt van het voormalige kleuterschooltje op hetzelfde terrein. Daar zou een groep van de montessorischool gehuisvest kunnen worden, maar dan moet er wel een alternatief zijn voor de scouting.

Een spoedaanvraag van Montessori Kindcentrum Westervoort voor extra huisvesting is afgewezen door de gemeente. Voor een uitbreiding vanwege spoed moet sprake zijn van een calamiteit, waardoor de voortgang van het onderwijs in het geding komt. Dat is niet het geval. De gemeente en het schoolbestuur zijn in gesprek over een oplossing, want de school heeft wel meer ruimte nodig.

Montessori Kindcentrum Westervoort is gevestigd aan de Paepestraat, in het gebouw waar eerst de Jan Ligthart-school en later De Verrekijker zaten. Er zijn zes klaslokalen, terwijl de school zeven groepen heeft: vijf montessori-groepen en twee DaVinci-groepen (onderwijs voor hoogbegaafden). Daarom zit één groep in de teamruimte, maar dat betekent wel dat het team op de gang koffiedrinkt en luncht en dat de directiekamer ook gebruikt moet worden voor individuele begeleiding van kinderen en gesprekken met ouders.

Volgens directeur Tjitske Geluk is dit, met name ook om privacyredenen, geen ideale situatie. Bovendien wordt voor het extra programma (Spaans, schaakles en plusklas) voor montessorileerlingen die meer aankunnen uitgeweken naar het speellokaal.

Volgens de gemeente moet het allemaal net kunnen, maar verandert dit als het aantal leerlingen stijgt. Het afgelopen jaar viel de groei tegen. Er waren negen leerlingen minder dan verwacht. “Mochten er volgend jaar toch meer leerlingen zijn, dan moeten we wel kijken waar en hoe deze worden gehuisvest”, aldus de gemeente Westervoort. Tjitske Geluk gaat ervan uit dat op de nieuwe teldatum (1 oktober 2020) wel weer sprake is van groei. Ze kan dit zien aan het aantal aanmeldingen voor het nieuwe schooljaar.

Montessori Kindcentrum Westervoort valt onder schoolbestuur LiemersNovum. Namens LiemersNovum heeft Pieter-Jan Buhler begrip voor het standpunt van de gemeente. Hij kondigt aan dat als tussenoplossing de bergingsruimte in het schoolgebouw van een raam wordt voorzien en dat voor spullen uit de berging een container wordt geplaatst.

St. Jorisgroep
Intussen praten het schoolbestuur en de gemeente ook over andere oplossingen. In die zoektocht wordt gesproken met scoutinggroep St. Joris, die gebruikmaakt van het voormalige kleuterschooltje op hetzelfde terrein. Daar zou een groep van de montessorischool gehuisvest kunnen worden, maar dan moet er wel een alternatief zijn voor de scouting.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden