Hoorzitting kerksluiting

Op dinsdag 25 februari van 19.30 – 20.30 uur, vindt er in het parochiecentrum te Westervoort een hoorzitting plaats voor parochianen uit Westervoort, m.b.t. de voorgenomen kerksluiting van de Sint Werenfriduskerk.

Het besluit van het parochiebestuur wordt voorgelezen, waarna een ieder zijn/haar zienswijze kenbaar kan maken.

Indien u niet aanwezig kunt zijn, bestaat de mogelijkheid om tot uiterlijk twee weken na de hoorzitting uw reactie te sturen naar: toekomst@rkliemers.nl.

Het besluit en het werkplan ‘kerksluiting’ worden twee weken voor de hoorzitting op de pagina van de lokale geloofsgemeenschap op de website www.rkliemers.nl geplaatst.

Meer berichten