Rob Raayman (l) heeft uit handen van Stefan de Jonge de petitie in ontvangst genomen. Rechts Monique Kampman van IKC Het Startblok.
Rob Raayman (l) heeft uit handen van Stefan de Jonge de petitie in ontvangst genomen. Rechts Monique Kampman van IKC Het Startblok.

Westervoortse onderwijspetitie

Meer structurele aandacht voor de problemen in het onderwijs. Daarom hield de Stichting Innerwaard (een organisatie voor primair onderwijs met zeven IKC's en één basisschool in Westervoort, Duiven, Loo en Groessen) op de landelijke actiedag 30 januari een gezamenlijke actie-ochtend met alle medewerkers op IKC De Hoge Hoeve in Westervoort. 's Middags zetten IKC De Brug, IKC Het Startblok en IKC De Hoge Hoeve het protest kracht bij met een ludieke actie.

Die actie hield in dat de leerkrachtenteams van de drie Westervoortse scholen een petitie overhandigden aan wethouder Rob Raaijman van onderwijs. Daarin wordt de gemeente opgeroepen haar steentje bij te dragen aan het oplossen van de onderwijsproblematiek. De petitie ging vergezeld van een videomontage, waarin leerkrachten vertellen over het mooie vak dat ze uitoefenen.

Directeur Stefan de Jonge van De Brug: "In de petitie stellen we vast dat door de hoge werkdruk en het groeiende personeelstekort de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat. Ook in Westervoort. Ik schrik me tegenwoordig rot als 's ochtends vroeg de telefoon gaat. Als het een ziekmelding is van een collega, is het maar de vraag of ik vervanging geregeld krijg. Hoewel het bij ons niet zo erg is als in het westen, gaan we toe naar een situatie waarin steeds meer lessen uitvallen. Met als gevolg dat leerlingen niet het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben."

Stefan de Jonge vindt, zoals zovelen, dat we 'dat niet kunnen accepteren'. Hij vindt dat moet worden geïnvesteerd in het onderwijs, zodat de werkdruk te overzien blijft en leerkrachten met plezier hun werk kunnen blijven doen. Het staat allemaal in de petitie, waarvan De Jonge hoopt dat Rob Raaijman die via de kanalen waarover de wethouder beschikt kan doorsturen naar de politiek in Den Haag. "Als aanvullend signaal uit Westervoort. Daarnaast hopen we dat de gemeente kijkt naar de mogelijkheden die ze zelf heeft om bij te dragen aan het oplossen van het probleem. Denk aan het onderwijshuisvestingsbeleid."

De Jonge ergert zich eraan dat in het 'grote onderwijsverhaal' erg wordt ingezoomd op meer salaris. "Daar gaat het zeker niet alleen over. Tijdens de stakingsdagen hebben we daarom als teams van Innerwaard-scholen nog eens nagedacht. Wat kunnen we zelf doen? Het anders organiseren misschien, zodat we met minder mensen toch de noodzakelijke kwaliteit behouden? Daar zijn we constant mee bezig. Tegen de achtergrond van het feit dat leerkrachten ertoe doen in de levens van kinderen. Alles begint met goed onderwijs en met leerkrachten die hun stinkende best doen. Maar ergens is er wel een grens."

Dan volgt de verwijzing naar de overheid. "Voor de arbeidsvoorwaarden zijn we afhankelijk van het kabinet. Zij moeten ervoor zorgen dat het vak van leerkracht aantrekkelijk blijft. Daarom zeggen we: overheid neem je verantwoordelijkheid en maak het vak weer aantrekkelijk. In het belang van onze kinderen, in het belang van ons land."

Meer berichten