Mosterdhof in Westervoort is een experimentele woningbouwwijk uit de jaren 70.
Mosterdhof in Westervoort is een experimentele woningbouwwijk uit de jaren 70.

Maak Mosterdhof klaar voor toekomst

Architecten, stadmakers, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en andere creatieve denkers kunnen vanaf 15 januari aan de slag om de wijk Mosterdhof in Westervoort klaar te maken voor de toekomst. De Mosterdhof is de komende maanden - samen met zes andere locaties - het decor voor Panorama Lokaal, een ontwerpprijsvraag om een positieve impuls te geven aan de randen van de stad.

Deze zeven locaties zijn heel herkenbare wijken. Gebouwd – in de jaren 60, 70 en 80 - aan de rand van stad en groen. Wijken waar veel mensen zich thuis voelen. Het is de plek waar ze wonen en leven. Hun hart ligt er. En het klopt er. De wijken van toen kloppen alleen niet meer met de wensen van nu. We willen energiezuinige, passende en betaalbare woningen. Klimaatbestendige en leefbare wijken. En beter gebruik van het omringende groen. Dankzij hun ruime opgezet en ligging aan de rand van het buitengebied, liggen er in deze wijken ook veel kansen.

'Bloemkoolwijk'
Dat geldt ook voor de zogenaamde 'bloemkoolwijk' Mosterdhof in Westervoort, een Experimentele Woningbouw wijk uit de jaren 70. Ook hier komen veel opgaven samen. De woningen zijn verouderd en voldoen niet aan de huidige eisen. Het autobezit is enorm toegenomen, wat goed te zien is in het straatbeeld. De openbare ruimte stamt grotendeels nog uit de jaren zeventig en is toe aan revitalisering. Dat geldt ook voor de verduurzaming en het aanzicht van woningen. De wijk ligt prominent achter de dijk aan de IJssel, maar de wijk en de prachtige landschappen van de uiterwaarden zijn gescheiden werelden.

Deelnemers aan Panorama Mosterdhof worden uitgedaagd om plannen te maken om de leefbaarheid in de wijk te vergroten door samenhangende oplossingen te vinden voor de kleine en grote uitdagingen die er liggen. Ontwerpteams wordt gevraagd om – op hoofdlijnen - een integrale visie en een ruimtelijk ontwerp te maken, waarin de opgaven van klimaat en energie worden verbonden met de herinrichting en de herwaardering van de buurt en het buitengebied. Ook wordt om praktische handreikingen gevraagd waarmee bewoners en andere wijkpartijen 'morgen' al aan de slag kunnen.

Hier liggen kansen
Panorama Mosterdhof zoekt multidisciplinaire ontwerpteams. Architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en andere creatieve denkers en doeners kunnen meedoen, maar ook mensen met andere kennis of ervaring, zoals mensen uit het sociaal domein, energie- of waterexperts, of deskundigen op het gebied van natuur en landbouw. Teams kunnen deelnemen door zich voor 21 januari 2020 aan te melden op de website van Panorama Lokaal. Hiervoor wordt alleen een portfolio en beknopte motivatie gevraagd. Een jury selecteert voor de Mosterdhof maximaal drie teams, die vervolgens in atelierverband aan de slag gaan. Zo werken de teams aan ontwerpvoorstellen die innovatief, uitvoerbaar en realiseerbaar zijn. Voorstellen die tevens als inspiratie kunnen dienen voor andere locaties. Elk geselecteerd team ontvangt een vergoeding in de kosten van 10.000 euro exclusief btw. De prijsvraag wordt voor de zomer afgesloten met het aanwijzen van één winnend team per locatie. De ambitie van de uitschrijver van de prijsvraag is om een vervolg te geven aan de uitkomsten.

Panorama Nederland
Panorama Lokaal is geïnspireerd door Panorama Nederland, het toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland van het College van Rijkadviseurs eind 2018 heeft gepresenteerd. Met deze prijsvraag willen de Rijksadviseurs laten zien dat ontwerp- en verbeeldingskracht kan helpen om verstedelijking en mobiliteit, beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen, energietransitie, klimaatadaptatie en de opgaven in het buitengebied niet afzonderlijk – maar in samenhang - te benaderen.

Meer informatie over Panorama Lokaal staat op de website www.panoramalokaal.nl/mosterdhof. Panorama Lokaal in de Mosterdhof wordt uitgeschreven door de gemeente Westervoort in samen werking met bewoners, woningcorporatie Vivare, Waterschap Rijn en IJssel, Energiebespaarhuis.nl, Han van Ardenne Architects, provincie Gelderland en Rivierklimaatpark IJsselpoort.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden