Deelnemers aan de marktconsultatie discussiëren over diverse vraagstukken.
Deelnemers aan de marktconsultatie discussiëren over diverse vraagstukken.

RSD zet in op meer werkfitte klanten

De Regionale Sociale Dienst (RSD) de Liemers heeft een marktconsultatie gehouden. Tijdens deze bijeenkomst is gediscussieerd over de mogelijkheden om inwoners uit de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar, die nu afhankelijk zijn van een uitkering, beter voor te bereiden op terugkeer op de arbeidsmarkt.

Alle netwerkpartners, gemeenten en re-integratiebedrijven, hebben hun input geleverd. De opgehaalde informatie wordt gebruikt om te komen tot een leer- en ontwikkelnetwerk in de Liemers waar werkgevers, re-integratiepartijen, onderwijs en de RSD de handen in één slaan om uitkeringsgerechtigden te helpen werkfit te worden.

Manager Wilfred Hekkers van RSD de Liemers kijkt tevreden terug op de bijeenkomst. "De gesprekken met de aanwezigen hebben geleid tot mooie inzichten om uiteindelijke goede afspraken te maken in het belang van onze klanten. Overleg in het voortraject met ons netwerk zorgt voor verdieping en samenwerking. Het opzetten van een leer- en ontwikkelnetwerk kan alleen als de neuzen van alle partners de goede kant op staan", aldus Wilfred Hekkers. Ook de aanwezigheid van de wethouders laat volgens de RSD zien dat de gemeenten betrokken zijn bij dit initiatief.

De marktconsultatie is de start van de samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen.

"Als deze drie disciplines goed op elkaar afgestemd zijn, kunnen we werken aan een constructieve samenwerking om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt klaar te stomen om aan de slag te gaan. Ook de input van werkgevers die nu aanlopen tegen een tekort aan arbeidskrachten is van wezenlijk belang. Wat hebben zij nodig en aan welke competenties moeten kandidaten voldoen. En wat kunnen we met re-integratiespecialisten afspreken zodat ze zo goed mogelijk resultaten kunnen behalen. Alleen als we de wensen en mogelijkheden van alle partijen kennen, komen we tot een goede basis", aldus Niels Springeling, projectleider leer- en ontwikkelnetwerk van de RSD.

Meer berichten