Burgemeester Arend van Hout maant zijn autorijdende dorpsgenoten om de snelheid terug te brengen naar 15 kilometer per uur.
Burgemeester Arend van Hout maant zijn autorijdende dorpsgenoten om de snelheid terug te brengen naar 15 kilometer per uur.

'Maximum snelheid 15 km per uur, anders geen intocht van Sint'

Aanstaande zaterdag is de jaarlijkse intocht van Sinterklaas in Westervoort. Om 11.30 uur komt hij aan op de Veerdam. Vanaf 12.00 uur is er een programma op het Dorpsplein, dat wordt gepresenteerd door Timo en Stefan van Beweegteam Westervoort.

Sinterklaas komt zoals altijd aan met de boot. Dit jaar is de komst van de Sint echter nog niet zeker. Sinterklaas komt namelijk alleen naar Westervoort als hij dit 'klimaatneutraal' kan doen, het stikstof-debat gaat hem aan het hart. Nu heeft Sinterklaas helaas geen andere boot.

Dus heeft Sinterklaas per brief laten weten dat hij heel graag wil komen maar om de reis per boot te compenseren heeft hij een aantal extra spelregels opgesteld. Een van die regels is dat in het dorp vanaf vandaag niet harder dan 15 km per uur gereden mag worden. Als we ons daar allemaal aan houden, komt het wel goed met het stikstofgehalte en kan Sinterklaas gewoon de 23ste aanmeren aan de Veerdam.

Daarnaast heeft Sinterklaas voor de kinderen nog een aantal spelregels bedacht. "Deze regels zullen op de gebruikelijke wijze aan de kinderen worden uitgelegd", aldus de Stikstof-reductie-Piet. De redacteur van deze krant vermoedt dat dit met de gebruikelijke nachtelijke bezoeken aan de verschillende scholen zal gebeuren. Een aantal Pieten is links en rechts al gezien in ons dorp. Zij letten de komende tijd goed op of ouders zich aan de maximumsnelheid houden. Er worden geen bekeuringen uitgedeeld maar we weten allemaal dat goed gedrag rond Sinterklaas altijd extra beloond wordt met pepernoten en cadeautjes.

Kinderen worden dan ook gevraagd vooral goed op hun ouders te letten. "Sinterklaas was heel resoluut, vertelde de Stikstof-reductie-Piet", aldus Timo, die nog even ter controle belde naar Spanje. "Als te veel ouders gewoon 50 blijven rijden, dan gaat de intocht niet door."

Stefan en Timo gaven alvast het goede voorbeeld met hun Speelmobiel. Helaas waren de automobilisten die achter hen reden nog niet op de hoogte van deze nieuwe stikstof-verkeersregel. Toen de burgemeester de automobilisten alles uitlegde, namen ze direct gas terug en beloofden zij plechtig de komende tijd niet harder dan 15 km per uur te rijden. De burgemeester vraagt ouders en kinderen om in ieder geval tot zaterdag mee te werken om zo de intocht per boot toch mogelijk te maken.

23 november 11.30 uur Veerdam
Na aankomst op de Veerdam gaat Sinterklaas met zijn gevolg naar het dorpsplein. Hier is vanaf 12.00 uur een programma. Timo en Stefan van Beweegteam Westervoort zullen dit programma presenteren.

Mooiste Pietje of Sinterklaasje en de kleurwedstrijd
Uit alle verkleedde Pietjes en Sinterklaasjes zullen de pieten ook dit jaar twee kinderen kiezen die het mooist als Piet en Sinterklaas verkleed zijn. Sinterklaas beloont hen dan met een prijsje.

Sinterklaas in de Nieuwhof
Na het programma op het dorpsplein maakt Sinterklaas een rondtocht door het winkelcentrum en vertrekt Sinterklaas naar de Nieuwhof. Hier is een leuk en gratis programma voor de kinderen georganiseerd tussen 14.00 – 16.00 uur. Ook worden hier de winnaars bekend gemaakt van de kleurwedstijd.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden