De werkgroep 'Aandacht voor elkaar' een 'buurtsoepie', een mosterdsoep Charles Enklaar, een chef-kok en bewoner van de Mosterdhof.
De werkgroep 'Aandacht voor elkaar' een 'buurtsoepie', een mosterdsoep Charles Enklaar, een chef-kok en bewoner van de Mosterdhof.

Bewoners Mosterdhof eten samen soep

Om de leefbaarheid in de Mosterdhof te verbeteren is een wijkontwikkelingsplan opgesteld. Werkgroepen zetten zich op verschillende terreinen in. Zaterdag 19 oktober serveerde de werkgroep 'Aandacht voor elkaar' een 'buurtsoepie' voor bewoners.

Uiteraard werd gekozen voor mosterdsoep. En nog van uitstekende kwaliteit ook. Charles Enklaar, een chef-kok en bewoner van de Mosterdhof, had zich opgeworpen de soep te bereiden. In de tijd dat Enklaar werkzaam was bij een restaurant in 'mosterdstad' Doesburg, won hij een prijs met zijn mosterdsoep. 46 buurtbewoners kwamen op het 'buurtsoepie' op een pleintje in de wijk af. "Een mooie opkomst", zegt Marjorie Thijssen, die met Marijke Jochijms, Geeke Rem en Jacqueline Feenstra de werkgroep 'Aandacht voor elkaar' vormt. Marjorie: "In sommige gevallen ontmoetten mensen die hier al twintig jaar wonen elkaar voor het eerst."

Het samen soep eten (er was ook een vegetarische mosterdsoep-variant) was de tweede activiteit die de werkgroep organiseerde. Eerder dit jaar was er een koffie-ochtend. Doel van de activiteiten is de bewoners meer bekend met elkaar te maken, zodat het leefklimaat verbetert. Dat is nodig, vindt ook Marjorie Thijssen, die al sinds 1992 in de Mosterdhof woont.

Marjorie: "Er is veel veranderd. De Mosterdhof is niet meer die prettige wijk van vroeger. Het is versoberd en verpauperd. Natuurlijk kun je mensen op dingen aanspreken, maar er zijn er tegenwoordig veel met een kort lontje. Dat is jammer, want samen kunnen we van de Mosterdhof weer een aantrekkelijke wijk maken. Daarom is het goed dat er aandacht is van de gemeente voor de wijk. Met de werkgroep 'Aandacht voor elkaar' dragen we ons steentje bij."

Dat er in de Mosterdhof iets moet gebeuren is aangezwengeld door Wijkraad MSW-OK. Vervolgens gaf de gemeenteraad wethouder Hans Sluiter de opdracht van de Mosterdhof een project te maken. Onder leiding van een projectleider en een deskundig bureau voor stedelijke en regionale ontwikkeling werd er een wijkontwikkelingsplan opgesteld. Daarin staat dat bewoners, gemeente, woningcorporatie, waterschap en provincie de komende jaren aan de slag gaan met wijkverbetering. De horizon is 2030.

De Mosterdhof is gebouwd in de jaren 1972-1976. Het uitgangspunt destijds was verschillende woningtypen te mengen, zodat de wijk voor veel mensen aantrekkelijk zou zijn. In totaal zijn er ongeveer 250 woningen.

De werkgroep 'Aandacht voor elkaar' zit vandaag bij elkaar om het 'buurtsoepie' te evalueren en plannen te maken voor een volgende activiteit.

Meer berichten