Ziekenhuis Rijnstate heeft de kwaliteitscijfers van 2018 voor prostaatkanker, longkanker, borstkanker en maagkanker op de website gepubliceerd.
Ziekenhuis Rijnstate heeft de kwaliteitscijfers van 2018 voor prostaatkanker, longkanker, borstkanker en maagkanker op de website gepubliceerd. (Foto: András Schuh)

Rijnstate geeft patiënt inzicht in resultaten oncologisch centrum

Ziekenhuis Rijnstate heeft de kwaliteitscijfers van 2018 voor prostaatkanker, longkanker, borstkanker en maagkanker op de website gepubliceerd.

Daarmee hebben patiënten inzicht in de kwaliteit van de oncologische zorg. Het gaat om de patiëntervaringen, het aantal uitgevoerde behandelingen, wachttijden voor de start van een behandeling en behandelresultaten zoals complicaties en achtergebleven kankerweefsel na een operatie.

Kwaliteitsinformatie wordt in Nederland nauwkeurig geregistreerd. Daarnaast betrekt Rijnstate ook patiënten bij het vastleggen van uitkomsten van de zorg. Dit gebeurt met twee soorten vragenlijsten. Met PROM-vragenlijsten geven patiënten voor, tijdens en na de behandeling aan hoe het met hen gaat.

Persoonlijke behoeften
Met de uitkomsten kan Rijnstate de zorg zo goed mogelijk afstemmen op de persoonlijke behoeften van een patiënt. Ook krijgt de patiënt zo inzicht in wat hij of zij kan verwachten na de behandeling, bijvoorbeeld over de kans dat een patiënt na een jaar nog incontinentiemateriaal moet gebruiken na een prostaatkankeroperatie.

Rijnstate is het eerste ziekenhuis dat cijfers hierover publiceert. Met PREM-vragenlijsten wordt gemeten hoe patiënten de ervaringen beleven. Zo kijkt men bijvoorbeeld in hoeverre een patiënt het gevoel heeft dat hij of zij kon meebeslissen.

Landelijk gemiddelde
Waar mogelijk vergelijkt Rijnstate de kwaliteitscijfers met het landelijk gemiddelde. Om een voorbeeld te noemen is Rijnstate qua aantallen één van de grootste centra in Nederland voor de behandeling van longkanker. Wetenschappelijk is aangetoond dat hoe vaker een chirurg een bepaalde kankeroperatie doet, hoe vaardiger de chirurg er in wordt en hoe groter de kans op een goed resultaat van de operatie.

In 2018 heeft Rijnstate meer dan 300 nieuwe patiënten met longkanker behandeld. 124 nieuwe patiënten zijn gestart met immunotherapie en 99 patiënten werden geopereerd. 1,2% overleed binnen 30 dagen na operatie voor niet-kleincellig longkanker. Landelijk ligt dit op 2,0%.

Hoe Rijnstate scoort op kwaliteit in vergelijking met specifieke andere ziekenhuizen is te zien op de website www.ziekenhuischeck.nl, een website van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ).

Op het gebied van oncologie werkt Rijnstate samen met Slingeland Ziekenhuis, Ziekenhuis Gelderse Vallei en de Radiotherapiegroep. Deze samenwerking heet: A.R.T.Z. Oncologisch centrum.

Meer berichten