Bewoners en hun ouders gezocht!!

’t Hoge Veld is een ouderinitiatief voor (jong) volwassenen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis). De wens is een kleinschalige, huiselijke en veilige woonomgeving te ontwikkelen in boerderij ’t Hoge Veld, een monumentale boerderij, die de komende jaren met provinciale en gemeentelijke subsidie kan worden verbouwd.

In het hoofdgebouw worden acht wooneenheden gerealiseerd met een aantal gemeenschappelijke ruimtes en een ruimte voor het begeleidingsteam. ‘t Hoge Veld is bestemd voor jongeren (20-30 jaar met een normale intelligentie) die door hun ASS niet zelfstandig kunnen wonen en behoefte hebben aan 24/7 ondersteuning. Met deze ondersteuning kunnen zij wonen en functioneren in een beschermde, huiselijke omgeving.

Wij zijn op zoek naar nieuwe bewoners en hun ouders. Als u nieuwsgierig bent en belangstelling heeft voor het wooninitiatief. Neem dan contact op via de website www.hogeveld.org of meld u aan ,via de website, voor de informatieavond op dinsdagavond 11 juni in De Ogtent, Remigiusplein 9, 6921 BL DuivenWooninitiatief ‘t Hoge Veld

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden