Bewoner Ton Fransen bij een hofje in de Mosterdhof.
Bewoner Ton Fransen bij een hofje in de Mosterdhof.

'Wijk klaarmaken voor toekomst'

De bijeenkomst bij Wieleman waarop het veelbesproken wijkontwikkelingsplan voor de Mosterdhof in Westervoort werd gepresenteerd, trok ongeveer 60 belangstellenden, onder wie zo'n 35 bewoners. De sfeer was positief-kritisch. Na jaren waarin 'verrommeling' plaatsvond en er volop werd gemopperd, wordt de blik nu vooruit gericht.

Ton Fransen en zijn vrouw verhuisden in 1982 van Arnhem naar de Mosterdhof. Een ruim huis, gebouwd onder architectuur, in een groene omgeving. Hun twee kinderen werden er geboren en hadden er een heerlijke jeugd. Inmiddels staan zij op eigen benen en wonen elders. Ton Fransen en zijn vrouw zijn gebleven. De voordelen van de Mosterdhof van destijds gelden nog steeds, al moeten ze toegeven dat er ook wel wat is veranderd.

"Er is de afgelopen jaren veel gebeurd in de wijk", zegt Ton Fransen (63) diplomatiek. Dat het met de leefbaarheid de verkeerde kant op is gegaan, vindt hij te sterk uitgedrukt. "We wonen hier niet voor niets nog steeds." Hij gebruikt het woord 'verrommeling'. Fransen: "Daar hebben bewoners zelf de hand in gehad, maar ook de gemeente heeft het af laten weten. Groenonderhoud, de bestrating, het handhaven van parkeerverboden, meestal gaven ze niet thuis." Maar terugkijken, wil Ton Fransen niet meer. "Daar komen we niet verder mee. We gaan nu aan de slag met het klaarmaken van de wijk voor de toekomst."

Die mogelijkheid is er omdat wethouder Hans Sluiter in opdracht van de gemeenteraad van de Mosterdhof een project heeft gemaakt. Er is inmiddels een wijkontwikkelingsplan, waarin staat dat bewoners, gemeente en andere partijen de komende jaren aan de slag gaan met wijkverbetering. De horizon is 2030.

Erg ver, maar dat wil niet zeggen dat er niet al snel wat gebeurt. Ton Fransen: "Het is een proces dat in gang moet worden getrokken. Er komen ook zogenaamde wijktafels en wijkconferenties, waar thematisch over knelpunten gesproken gaat worden. Van daaruit moeten er concrete acties komen. 'Aandacht voor elkaar' is één van de thema's. Als wijkbewoners moeten we elkaar ook wat beter leren kennen. Dat werkt altijd positief."

Geld is er nog niet vrijgemaakt door de gemeente, maar Ton Fransen twijfelt er niet aan dat dat gaat gebeuren. "Zonder budget gaat het niet, dat snapt iedereen. Op korte termijn hopen we dat het groenonderhoud vast wat verbetert, dat het parkeren stringenter wordt gecontroleerd en dat paal en perk wordt gesteld aan de verrommeling. Dan zal je zien dat de Mosterdhof snel weer die aantrekkelijke wijk wordt die het vroeger was."

Meer berichten