Arthur Boone uit Westervoort is gekozen als Gelders Statenlid voor de VVD. Hier poseert hij voor het provinciehuis in Arnhem.
Arthur Boone uit Westervoort is gekozen als Gelders Statenlid voor de VVD. Hier poseert hij voor het provinciehuis in Arnhem.

Arthur Boone nieuw Statenlid

Na bijna 22 jaar gemeentepolitiek in Westervoort, waarvan acht jaar als wethouder, werd Arthur Boone (54) vorige week voor de VVD gekozen in de Provinciale Staten van Gelderland. Hoe kijkt hij daar tegenaan en wat is hij van plan?

Gefeliciteerd, al stond bij voorbaat vrijwel vast dat er een VVD-zetel voor u zou zijn.
Arthur Boone: "Klopt. Ik stond als derde op de VVD-lijst en we hadden negen zetels. Helaas zijn we ondanks een goede campagne teruggegaan naar acht, maar ik kan aan de slag."

Forum voor Democratie (van nul naar eveneens acht zetels in Gelderland) rijdt ook de VVD in de wielen?
"Feit is dat ze enorm hebben gescoord. Ik ben benieuwd en laat me graag positief verrassen. Op dit moment is het nog een black box voor me. Ik zie namen, maar ik heb geen idee wie het zijn en waar ze voor staan."

Waar staat u voor?
"Voor een herkenbaar VVD-geluid. Nu op provinciaal niveau. Wij gaan niet over de stoeptegel voor iemands huis zoals de gemeente, maar wel over veel andere, belangrijke zaken. Bijvoorbeeld waar wel en niet gebouwd mag worden, waar wel en niet industrieterreinen komen en waar wegen worden aangelegd. Die A15, komt die er nu wel of niet? Als Westervoorter wil ik ook proberen de Liemers, een gebied waar 100.000 Gelderlanders wonen, goed te vertegenwoordigen."

Een prettige bijkomstigheid is dat Gelderland de rijkste van alle provincies is.
"Dat is zeker prettig. Beter zo dan dat ieder dubbeltje moet worden omgedraaid, al ontslaat een zekere rijkdom ons niet van de verplichting voorzichtig met de beschikbare middelen om te gaan."

22 jaar gemeentepolitiek is een goede aanloop voor een provinciale carrière?
"Zeker is dat ik wat meebreng aan kennis en ervaring. Niet alleen op gemeentelijk niveau. De laatste vier jaar dat ik wethouder was (2014-2018, red.) heb ik in veel regionale overlegorganen gezeten. Met mijn ervaring denk ik van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de Gelderse politiek."

Hoe werkt de praktijk?
"Ik heb gewoon een baan als directeur van Fort Pannerden. De woensdagen houd ik vrij voor de provincie. De Statenvergaderingen en andere overleggen zijn altijd op die dag. Ik heb er veel zin in. Het is een eer onze mooie provincie te mogen vertegenwoordigen. Het gaat ergens over en er is veel geld mee gemoeid. De verantwoordelijkheid die dat met zich meebrengt, besef ik terdege."

Meer berichten