Gedeputeerde Jan Markink van de provincie Gelderland (midden) neemt het certificaat in ontvangst.
Gedeputeerde Jan Markink van de provincie Gelderland (midden) neemt het certificaat in ontvangst.

Primeur voor provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft zich gecertificeerd op de CO2-Prestatieladder voor niveau 3. Jan Markink, gedeputeerde van de provincie Gelderland, heeft het certificaat in ontvangst genomen. Voor de provincie bevestigt de certificering de goede stappen die de afgelopen jaren zijn gezet richting een klimaat neutrale organisatie in 2030.

De CO2-prestatieladder is een instrument dat helpt bij het verminderen van de CO2 uitstoot binnen een organisatie. De certificering wordt toegekend door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). De methodiek van de ladder kent 5 niveaus die staan voor de mate van CO2 uitstoot. Bij de niveaus 1 tot en met 3 maakt de organisatie werk van de uitstoot van de eigen organisatie, vanaf de niveaus 4 en 5 speelt de uitstoot van leveranciers een rol. De provincie krijgt nu een certificaat op niveau 3. Dat betekent dat de provincie inzicht heeft in het verbruik, en waar dus op bezuinigd kan worden. Daarnaast heeft de provincie al maatregelen genomen om het verbruik te verminderen en doelen opgesteld hoeveel de CO2 uitstoot omlaag moet. De provincie Gelderland wil transparant zijn in de doelen en de voortgang van de klimaat-ambities.

Gedeputeerde Jan Markink is trots op het behalen van het certificaat: "Het nieuwe Huis van de provincie is al zo duurzaam mogelijk gebouwd, maar binnen onze bedrijfsvoering kijken we of onze CO2-uitstoot nog verder naar beneden kan. Met het behalen van dit certificaat hebben we weer een flinke stap gezet in onze ambities om in 2030 klimaatneutraal te zijn. We hopen hiermee ook een goed voorbeeld te zijn voor andere organisaties om zelf aan de slag te gaan."

Langjarige investering
Provinciale Staten (PS) hebben in de zomer van 2018 besloten om te investeren in een langjarig programma voor klimaat. Voor de komende 12 jaar hebben PS in totaal 30 miljoen euro per jaar extra beschikbaar gesteld. Het klimaatplan voor de eigen organisatie en de CO2-certificering maken onderdeel uit van de agenda Klimaat en Energie van de provincie. Door het geven van het goede voorbeeld stimuleert de provincie haar omgeving en bespaart ook nog eens kosten. De provincie doet mee aan 'de warme truiendag' (op die dag wordt de verwarming lager gezet). Dit om bewustwording te creëren bij de medewerkers en een volgende stap te zetten in CO2 vermindering.

Klimaatplan
De provincie Gelderland wil in 2030 klimaatneutraal zijn door het verduurzamen van de gebouwen, het kiezen van duurzame leveranciers, het verminderen van afval en het verduurzamen van het woon-werk en werk-werk verkeer. Om dit te bereiken, heeft de provincie een klimaatplan opgesteld voor de interne organisatie welke aansluit bij de CO2 ambities uit de omgevingsvisie. Onder klimaatneutraal verstaat de provincie Gelderland naast CO2-neutraal ook energieneutraal en afvalloos.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden