Windturbines flinke stap dichterbij

Twee weken geleden deed de Raad van State eindelijk uitspraak in de zaak rond het wel of niet plaatsen van windturbines op de Koningspleij in Arnhem. Hoewel het een tussenuitspraak betrof, is een ding duidelijk: de kans dat de windturbines (vier stuks) er komen, is een stuk groter geworden.

Dus is er teleurstelling bij de partijen die bezwaar maakten: de gemeente Westervoort, de verenigde bewoners van Presikhaaf en de Westervoortse Wijkraad MSW-OK. Allemaal vrezen ze onder meer voor geluidsoverlast en overlast als gevolg van slagschaduwen. En dan is er nog Vogelwerkgroep Arnhem die opkomt voor een wulpenpopulatie die leeft in de uiterwaarden.

Ad Bleumink, de voorzitter van Wijkraad MSW-OK, is van de bezwaarmakende partijen waarschijnlijk de persoon die zich het diepst in de complexe kwestie heeft verdiept. Hij erkent teleurgesteld te zijn in de uitspraak. Bleumink: "Voor ons staat nog niet vast dat die turbines er definitief komen, maar een feit is dat plaatsing een stuk dichterbij is gekomen."

Waarom betreft het een tussenuitspraak?
Ad Bleumink: "In tegenstelling tot de gemeente Arnhem en de provincie heeft het waterschap de procedure rond een vergunning in het kader van de Waterwet nog niet afgerond. Zolang die vergunning er niet is kan de Raad van State daar ook geen oordeel over vellen. Ook het definitieve besluit over de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan is zestien weken opgeschort. Dat is de tijd die initiatiefnemer Arnhem krijgt om haar deel van de vergunning in orde te maken."

Een kwestie van tijd?
"Misschien wel. Ik blijf ook twijfels houden over bepaalde zaken in de uitvoering. Bijvoorbeeld ten aanzien van de hoogte. De maximaal toegestane hoogte is 180 meter. De vraag is of Windpark Koningspleij zich daaraan op alle geplande locaties kan houden in verband met het aanwezige dijklichaam. Vergeet ook niet dat niet al onze bezwaren zijn afgewezen. Zo moeten de woningen aan de Veerweg naar Westervoort daadwerkelijk als beheerderswoningen dienst gaan doen."

Hoe zit dat precies?
"Het gaat om twee woningen aan de Arnhemse kant van de IJssel, die horen bij de scheepswerf die daar ligt. De Raad van State stelt dat de overlast voor die woningen te groot is en dat ze dus alleen dienst mogen doen als beheerderswoningen. Een van die woningen is inmiddels aangekocht door Windpark Koningspleij."

Nog een hobbel, maar ook die gaat ongetwijfeld genomen worden. Uiteindelijk zal al jullie moeite voor niets zijn geweest.

"Dat zullen we zien. Gezien de jurisprudentie wisten we dat het lastig zou worden. Toch hebben we ervoor gekozen in het belang van de bewoners van Westervoort de strijd aan te gaan. Het is niet zo dat we daar nu spijt van hebben. Bovendien: als de overlast straks zo groot is als we verwachten, kunnen we nog een planschadeprocedure in gang zetten."

Meer berichten