Van iedere groep een leerling, vlnr: Vince Pluim, Leah Hahné, Cassidy Boskma, Maare in het Veld, Gino Vaessen, Sanne van Laar en Sven Vrijs.
Van iedere groep een leerling, vlnr: Vince Pluim, Leah Hahné, Cassidy Boskma, Maare in het Veld, Gino Vaessen, Sanne van Laar en Sven Vrijs.

Hoe voorkomen we zoveel CO2-uitstoot?

Hoe verkleinen we onze ecologische voetafdruk? Die vraag stond centraal tijdens een schoolbreed duurzaamheidsproject op het Montessori Kindcentrum in Westervoort. Het project werd afgesloten met een expositie, waarbij ook wethouder Hans Breunissen en ouders en grootouders aanwezig waren.

Terwijl middelbare scholieren op het Malieveld in Den Haag demonstreerden voor een doortastender klimaatbeleid, werd aan de Paepestraat in Westervoort door de leerlingen van het Montessori Kindcentrum gewerkt aan het duurzaamheidsproject. Het begin was al drie weken eerder bij de opstart. Toen ook werd uitgelegd wat die ecologische voetafdruk inhoudt. Het beslag dat mensen leggen op de natuurlijke hulpbronnen op aarde, zoals grond, voedsel, water en milieu.

Tjitske Geluk, de directeur van de school: "Dan heb je het over vragen als: hoe voorkomen we dat we veel afval produceren en daarmee zoveel CO2 uitstoten? En hoe zorgen we ervoor dat afval op een goede manier wordt gescheiden en gerecycled? De leerlingen hebben onderzoek gedaan bij bedrijven en organisaties en in hun eigen woon- en leefomgeving. In de laatste week van het project zijn we concreet ingezoomd op de antwoorden. Dan blijkt dat er met behulp van moderne technieken veel mogelijk is."

Het Montessori Kindcentrum werd bij het project begeleid door Designweek@school, een bedrijf dat kinderen wil laten kennismaken met 21e eeuwse vaardigheden, zoals programmeren, computational thinking en design thinking. Een onderwijsmodel dat is ontworpen door de Stichting Leerplanontwikkeling en de Stichting Kennisnet, een dienstverlener op het gebied van ICT en onderwijs. De leerlingen leerden onder meer programmeren met beebots (een robot in de vorm van een bij), microbits (een microcomputertje) en sphero's (een op afstand bestuurbare robotbal). Een ander onderdeel van het project was het maken van nieuwe creaties met afval. Ook waren er excursies naar afvalverwerkingsbedrijven en het NEMO Science Museum, en presentaties van gastsprekers over duurzaamheid. Ouders van leerlingen die bij netbeheerder TenneT werken zorgden voor VR-brillen waarmee de kinderen een virtuele rondleiding konden maken.

Tjitske Geluk: "Het was heel leerzaam. De leerlingen hebben ook apps ontworpen die het mogelijk maken duurzaam te zijn. Een app bijvoorbeeld die registreert hoe vaak je het licht laat branden, terwijl er niemand in een ruimte is. Deze vorm van design- en computational thinking heeft de kinderen geleerd op een creatieve manier probleemoplossend te denken. Dat is weer eens wat anders dan rekenen en taal."

Het Montessori Kindcentrum houdt de komende maanden drie open dagen: op maandag 18 maart en donderdag 16 mei van 09.00 tot 14.00 uur en op zaterdag 13 april van 11.00 tot 14.00 uur. Tjitske Geluk: "We willen graag laten zien hoe wij onderwijs vormgeven, zowel op de Montessori-afdeling als op onze DaVinci-afdeling voor hoogbegaafden."

Meer berichten