Het bestuur van de gehandicaptenraad. V.l.n.r.: Anneke Pouw, Ria Janssen, Patricia van Bladel, Wil van Bladel en Henk Legebeke.
Het bestuur van de gehandicaptenraad. V.l.n.r.: Anneke Pouw, Ria Janssen, Patricia van Bladel, Wil van Bladel en Henk Legebeke.

Hoe toegankelijk is Westervoort?

Hoe toegankelijk is Westervoort voor mensen met een handicap? De gemeente wil dat graag weten om op basis van die informatie toekomstig beleid op te stellen. De Gehandicaptenraad Westervoort neemt deel in een werkgroep die knelpunten gaat inventariseren.

Patricia van Bladel is al bijna twintig jaar voorzitter van de Gehandicaptenraad. Ze wil geen valse hoop wekken en doet dus geen toezeggingen dat als gevolg van deze actie knelpunten direct zullen worden opgelost. "Maar", zegt ze, 'we gaan er zeker mee aan de slag en de geschiedenis leert dat er mede dankzij ons al veel is verbeterd. Vooral op het gebied van bewustwording. Mensen moeten tussen de oren krijgen dat gelijke rechten en mogelijkheden gelden voor iedereen. Ook voor mensen met een handicap."

Het heeft allemaal te maken met het VN-Verdrag voor gelijke rechten van mensen met een handicap. Sinds juli 2016 is dat verdrag van kracht in Nederland. De praktijk is echter nog steeds dat het voor veel mensen met een beperking niet mogelijk is zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Bijvoorbeeld omdat er fysieke hobbels zijn, zoals te hoge drempels of te volgepakte winkels. Of digitale belemmeringen die het onmogelijk maken informatie op websites te lezen en/of te begrijpen. Patricia van Bladel: "De drogisterijketen Kruidvat bijvoorbeeld staat erom bekend dat de winkels lastig toegankelijk zijn. Helaas zijn ze niet bereid er iets aan te doen en wij kunnen weinig meer dan zo'n bedrijf er op aanspreken. In de openbare ruimte daarentegen en op digitaal gebied zijn er meer mogelijkheden."

Patricia van Bladel (54) heeft zelf een beperking. Een hersenafwijking (cerebrale parese) zorgt ervoor dat ze niet kan lopen. Ze prijst zich gelukkig dat het in haar 'bovenkamer' wel op orde is. Dat maakt het haar mogelijk zich in te zetten voor mensen met een handicap en dat doet ze met volle overgave. Als voorzitter van de Gehandicaptenraad (een belangenbehartigersorganisatie), maar ook in andere gremia, zoals adviesraden. "We brengen niet de tuin bij iemand op orde, maar behartigen belangen op beleidsniveau."

Dat is ook de reden dat de gemeente bij de Gehandicaptenraad heeft aangeklopt en dat de raad volgaarne deelneemt in de werkgroep die een inventarisatie gaat maken van de knelpunten in Westervoort. De vraag is simpel: mail de belangrijkste drie knelpunten op het gebied van toegankelijkheid voor 1 februari naar: info@gehandicaptenraadwestervoort.nl. Iedereen kan meedoen. Niet alleen mensen met een handicap en hun eventuele mantelzorgers, maar ook andere betrokkenen die belemmeringen zien als het gaat om het volwaardig kunnen functioneren voor iedereen. Patricia van Bladel: "Het zou fijn zijn als mensen ook toelichten waarom ze deze knelpunten belangrijk vinden en wat er zou moeten veranderen. Trouwens, we horen ook graag van mensen als ze vinden dat iets juist wel goed voor elkaar is."

Meer berichten