Vier van de zes werkgroepleden die de viering van 26 januari voorbereiden (vlnr): Anne Lem, Marian de Groot, Leny Jansen en Maurice Denie.
Vier van de zes werkgroepleden die de viering van 26 januari voorbereiden (vlnr): Anne Lem, Marian de Groot, Leny Jansen en Maurice Denie.

Het geloof vieren, maar dan anders

Veel geloofsgemeenschappen in Nederland hebben het moeilijk omdat er steeds minder (praktiserende) gelovigen zijn. Dat geldt zeker voor rooms-katholieke kerk-gemeenschappen, zoals St. Werenfridus in Westervoort. Om een levensvatbare gemeenschap te blijven moet het roer om.

Je hoeft geen wiskunde te hebben gestudeerd om te begrijpen dat volwaardige eucharistievieringen niet meer in iedere kerk mogelijk zijn. Neem de St. Werenfridus. De geloofsgemeenschap is tegenwoordig één van de dertien 'locaties' van de St. Willibrordus-parochie. Een parochie die over welgeteld vier pastores beschikt en vanaf 1 februari over zelfs nog maar drie. Het antwoord op de problematiek is: andersoortige vieringen. Dat stelt Westervoorter Ed Janssen, die lid is van de locatieraad van de St. Werenfridus. Ed: "We denken al een paar jaar na over hoe we dat vorm kunnen geven. Want dat we lokaal, samen willen blijven vieren, staat vast. Als je dat niet meer doet, kun je nauwelijks nog spreken van een gemeenschap."

Eén van de vormen is het organiseren van alternatieve vieringen, naast de vieringen die nog worden aangeboden door de pastores van de parochie. Het is de St. Werenfridus-geloofsgemeenschap gelukt dat in te vullen. De eerste helft van dit jaar wordt er toch ieder weekend een viering aangeboden. Ze worden georganiseerd door vrijwilligers (onder anderen leden van de locatieraad) en zijn anders van opzet dan de traditionele vieringen. Ed Janssen: "Een deel zal nog steeds plaatsvinden in de kerk, maar er zullen ook vieringen worden gehouden in de zaal van parochiehuis De Herberg naast de kerk. Dan moet je meer denken aan koffie- en ontbijtbijeenkomsten. Niet-traditionele vieringen die gewoon minder goed passen in een kerkgebouw."

De eerste 'alternatieve' dienst van dit jaar is op zaterdag 26 januari om 19.00 uur in De Herberg. De aanwezigen gaan die avond samen het geloof belijden in woord, zang en gedachten, maar zonder communiegang. Het toepasselijke thema is: 'Zie, ik begin iets nieuws!' De bedoeling is de viering samen gestalte te geven. Na afloop is er koffie met wat lekkers. De planning voor de komende maanden voorziet verder in diensten in het parochiehuis die de werkgroep 'De Goedemorgenkerk' organiseert op 10 februari, 10 maart en 30 juni (09.30-10.45 uur). Op 31 maart is er een speciale MOV-viering in de kerk met medewerking van een Afrikaans koor (11.00 uur), en op de zaterdagen 16 februari, 16 maart, 13 april, 11 mei en 15 juni zijn er tussen 19.00 en 20.00 uur 'Lichtvieringen met Uitstelling' in de kerk. Er is geen voorganger, maar wel ruimte voor gebed, bezinning en meditatie. Zondag 1 juni tenslotte is er ook een alternatieve viering, maar de vorm daarvan is nog niet bekend. Ed Janssen: "Het grote probleem is dat er voortdurend mensen wegvallen omdat ze overlijden, terwijl er nauwelijks nieuwe instroom is. We zullen zien hoelang we het op deze manier volhouden."

Meehelpen? Neem dan contact op: ehj.janssen@planet.nl.

Meer berichten