Ook de bomen langs de IJssel bij Westervoort verdwijnen binnenkort.
Ook de bomen langs de IJssel bij Westervoort verdwijnen binnenkort.

Groenonderhoud aan oevers van de IJssel

Rijkswaterstaat werkt tot het voorjaar van 2019 aan het groenonderhoud aan de oevers van de IJssel. In bijna alle gemeenten langs de IJssel vinden werkzaamheden plaats. Het gaat om het snoeien en kappen van bomen en struiken vanaf de oever tot twee meter landinwaarts. Groenonderhoud draagt bij aan waterveiligheid en bereikbaarheid.

Er wordt gewerkt met kettingzagen, bosmaaiers, mobiele kranen en tractoren vanaf de oever. Er wordt ook vanaf het water gewerkt.

Voor de werkzaamheden gelden dezelfde regels voor flora en fauna als voor ander werk langs de IJssel. Rijkswaterstaat gaat verantwoord te werk: vooraf maakte een ecoloog een inventarisatie van de aanwezige dieren en planten. Ook stelde hij een flora- en faunaplan op. Tijdens de werkzaamheden houdt een erkend schouwer toezicht.

De werkzaamheden zijn noodzakelijk voor een goede staat van het oeveroppervlak. Begroeiing op verharde oevers en kribben vormt een risico, bijvoorbeeld voor de scheepvaart.

De IJssel is een bochtige rivier en de bomen en struiken belemmeren het zicht voor de schippers. Het is belangrijk dat zij door de begroeiing heen kunnen kijken. Daarnaast drukken de bomen de constructie van de verharde oevers en kribben uit elkaar. Dit heeft gevolgen voor de vaargeul, want oevers en kribben houden de vaargeul op diepte. Tot slot zorgen de bomen bij hoogwater voor ongewenste opstuwing van het water.

Meer berichten