Bonno Boersema (rechts) op het bruggetje bij Het Gilde samen met een andere buurtbewoner, Jos van der Weide.
Bonno Boersema (rechts) op het bruggetje bij Het Gilde samen met een andere buurtbewoner, Jos van der Weide.

Bewoners blij dat klus is geklaard

Donderdag 13 december om 15.00 uur wordt de gerenoveerde watergang rondom de Klapstraat, De Geer, Het Gilde en de Mommenkamp in Westervoort officieel heropend. De gang is uitgebaggerd en de beschoeiingen zijn hersteld. De bewoners van genoemde straten in Hoogeind kaartten het probleem met de watergang zelf aan bij de gemeente en het waterschap. Ze zijn blij dat de klus is geklaard.

De watergang was de afgelopen jaren vrijwel geheel bedekt met kroos. Met alle gevaren van dien. Zo zijn er verhalen bekend van kinderen en dieren die denken dat een kroosdek te belopen is. Niet dus. Bovendien was de watergang zodanig vervuild dat er regelmatig sprake was van stankvorming. Ook het waterleven was vrijwel geheel verdwenen. En dat terwijl er in de jaren na de aanleg (de jaren tachtig) door kinderen in werd gezwommen. Het water herbergde in die tijd ook een grote diversiteit aan vis. Klapstraatbewoner Bonno Boersema stelt dat de watergang destijds voor sommige mensen een reden was er te komen wonen. "Zo'n mooie watergang werd gezien als een meerwaarde. De laatste jaren echter kon je daar niet meer van spreken. Het tegenovergestelde was het geval: door de watergang kwam de leefbaarheid in het geding."

Watergangen zijn een belangrijk onderdeel van het watersysteem in ons land. Ze zorgen voor een goede afvoer. Regenwater bijvoorbeeld vloeit via watergangen af naar de rivieren. De droge zomer van dit jaar droeg niet bij aan een goede doorstroming, maar dat stond los van de al langer bestaande problemen met de watergang in het Hoogeind.

Een paar jaar geleden al had Bonno Boersema genoeg van de nalatigheid van beheerder Waterschap Rijn en IJssel. Hij stelde een petitie op en vrijwel alle bewoners tekenden de oproep om nu eindelijk eens onderhoud te plegen. Bonno Boersema: "We hebben de petitie in 2015 aan het waterschap en de gemeente aangeboden. Na enkele maatregelen die weinig effect sorteerden, hebben ze het deze zomer eindelijk goed aangepakt. De watergang is uitgebaggerd, beschoeiingen zijn opnieuw aangebracht en er is een nieuwe voetgangersbrug gekomen. We zijn heel tevreden. Door de stroming die weer mogelijk is zal er minder kroosvorming zijn en kan ook het waterleven zich weer ontwikkelen."

In Westervoort zijn meer watergangen die onderhoud behoeven. Volgens Bonno Boersema gaat het waterschap daarmee aan de slag. "Dit was een pilot." Zien welke watergangen er zijn? Kijk op de site van het waterschap: www.wrij.nl.

Meer berichten