Burgerinitiatief bewoners Santacker

Aanwonenden van de Santacker hebben een burgerinitiatief ingediend. In het initiatief vragen inwoners aan de raad om drie plantsoenen op de Santacker om te vormen naar drie veldjes met nieuwe functies. Het gaat om: een speel- en ontmoetingstuin, een moes- en bloementuin en een hondenspeelweide. Doel van dit initiatief is meer ontmoeting in de buurt mogelijk te maken, een veilige speelplek voor de allerkleinsten te realiseren en meer sociale samenhang te creëren en zo de leefbaarheid van de buurt te verbeteren.

De gemeente Westervoort is bij monden van wethouder Hans Sluiter blij met het initiatief. "Betrokkenheid van inwoners bij de inrichting en onderhoud van de eigen leefomgeving achten wij van grote waarde" aldus zegt Sluiter. "Inwoners krijgen zo meer eigenaarschap in de openbare ruimte en voelen zich meer verantwoordelijk voor deze openbare ruimte. De initiatiefnemers geven aan een behoorlijke eigen bijdrage te willen leveren aan het realiseren en onderhouden van de speel/ontmoetingstuin en de moes/bloementuin. Dat juichen wij natuurlijk toe."

Burgemeester Van Hout heeft als voorzitter van de gemeenteraad gecheckt of het initiatief voldoet aan de regels die daarvoor gesteld zijn door de raad. Dit is het geval. Daarom heeft de gemeenteraad op 29 oktober besloten dat het initiatief op 27 november behandeld wordt in de gemeenteraadscommissie Ruimte, Bestuur en Financiën. De initiatiefnemers presenteren dan hun plannen. De commissieleden kunnen vragen stellen en gaan daarna onderling in gesprek over het burgerinitiatief. Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college advies gegeven aan de raad over het burgerinitiatief. De commissieleden wegen dit advies ook mee. De commissie besluit over de agendering van het burgerinitiatief voor de raadsvergadering. De raad moet uiteindelijk besluiten of ze het burgerinitiatie.

Wat is een burgerinitiatief?
Bewoners kunnen met een burgerinitiatief een onderwerp of voorstel op de agenda van de gemeenteraadsvergadering plaatsen. Een burgerinitiatief stelt inwoners in staat om direct invloed uit te oefenen op wat er besproken wordt door de gemeenteraad van Westervoort. Het burgerinitiatief is een extra instrument om wensen en ideeën onder de aandacht van de gemeente te brengen.

Een burgerinitiatief kan gaan over kwesties die niet alleen de straat, buurt of wijk betreffen maar zelfs het hele dorp. Denk hierbij aan onderwerpen als veiligheid, milieu, groenvoorziening of sportgelegenheden. De indiener bedenkt zelf het plan en zoekt er draagvlak voor in de buurt of het hele dorp. De gemeente kan adviseren over het maken van zo'n plan.

Informatie over het indienen van een burgerinitiatief staat op de website van de gemeente. Bewoners kunt ook contact opnemen met de griffie.

Meer berichten