Bianka Hol.
Bianka Hol.

Je gezondheid 'digitaal managen'

De gezondheidszorg verandert. De overheid wil dat we onze eigen gezondheid gaan 'managen'. Onderdeel daarvan is dat iedere Nederlander van 18 jaar en ouder digitaal vastlegt welke zorgaanbieders over welke informatie kunnen beschikken.

Huisartsenpraktijk Rozet in Westervoort gaat in dat kader vanaf deze week alle patiënten vragen een eigen digitaal dossier te openen op MijnGezondheid.net. In alle rust, druk zit er niet op. Bianka Hol, manager van Huisartsenpraktijk Rozet, benadrukt de vrijheid die mensen hebben om te kiezen voor wel of niet inschrijven op het gezamenlijke internetportaal van huisartsenpraktijk en apotheek. Uiteraard benadrukt ze wel de voordelen. Voor de praktijk én voor de patiënt zelf.

Bianka Hol: "Het voordeel van MijnGezondheid.net is dat het een service is die mensen 24/7 ter beschikking staat. Bovendien biedt het portaal veel mogelijkheden. Het kan gebruikt worden voor het maken van afspraken, mensen kunnen er hun eigen dossier en medicijnenlijst inzien, er kunnen herhaalrecepten en e-consults op worden aangevraagd, laboratoriumuitslagen worden bekeken en op het portaal is veel informatie te vinden over aandoeningen en medicatie. Uiteraard is er ook de kant van ons, als praktijk. Een feit is dat het steeds drukker wordt, met telefoontjes bijvoorbeeld. Daardoor wordt het lastiger zaken goed te plannen. Als patiënten gebruik gaan maken van de digitale mogelijkheden, wordt het voor iedereen makkelijker."

De eerste vraag die opwelt is hoe het staat met de privacy. Bianka Hol stelt dat niemand zich daar zorgen over hoeft te maken. "Inloggen op MijnGezondheid.net kan alleen met je DigiD met sms-functie."

Er zit uiteraard een stap voor: het openen van een dossier op MijnGezondheid.net. Dat kan door interesse voor een account kenbaar te maken bij de huisartsenpraktijk en de apotheek. Patiënten die zijn aangemeld moeten vervolgens, als ze voor de eerste keer inloggen, een overeenkomst digitaal ondertekenen. Op deze manier wordt de uitwisseling van gegevens goed en betrouwbaar geregeld. Aan het openen van een dossier zijn geen kosten verbonden.

Er is één geval waarin het portaal juist niet moet worden gebruikt: een spoedgeval. Bianka: "Dan doe je wat je nu ook doet: de telefoon grijpen en bellen."

Meer berichten