Het gebied achter de Hamersestraat tussen de velden van AVW'66 en Hugo's Brasserie.
Het gebied achter de Hamersestraat tussen de velden van AVW'66 en Hugo's Brasserie.

Gemeente inventariseert woonplekken

'Beekenoord nadert voltooiing' kopten wij vorige week in deze krant. De negentien woningen waarom het gaat, waren allemaal snel verkocht. Geen wonder, want er heerst woningnood. De vraag is: in hoeverre draagt Westervoort de komende jaren bij aan het oplossen van dat probleem?

De cijfers zijn niet eensluidend. Afhankelijk van de definitie zou het huidige woningtekort in Nederland volgens berekeningen 100.000 tot 140.000 woningen bedragen. Minister Kajsa Ollongren heeft het over '75.000 woningen per jaar tot 2025 om te voldoen aan de behoefte'.

Zeker is dat er een tekort is en dat als gevolg daarvan de huizenprijzen en huren verder stijgen. Een ongewenste ontwikkeling en daarom heeft de minister de Nationale woonagenda opgesteld. Een zogenaamde integrale visie op de woningmarkt, met als doel samen met alle partijen de uitdagingen die er liggen op te pakken. Ollongren onderscheidt drie uitdagingen: het vergroten en versnellen van de woningbouw, het beter benutten van de bestaande voorraad en er ondertussen voor zorgen dat wonen voor iedereen betaalbaar blijft.

In Westervoort gaat wethouder Hans Sluiter over woningbouw. Hij was erbij toen in de wijk Beekenoord de vlag in top ging vanwege het bereiken van het hoogste punt en hij wil graag doorpakken. Niet alleen bouwen wat al is geprogrammeerd, maar zo mogelijk minimaal honderd woningen extra in de komende tien jaar. Sluiter: "Honderd is niet zo heel veel, zeker niet op landelijke schaal, maar vergeet niet dat we van nul komen. In de crisisjaren is er niet of nauwelijks gebouwd. Het is mooi dat we die lijn nu los kunnen laten. Vooral voor jonge gezinnen willen we graag bouwen."

Hans Sluiter benadrukt dat de provincie Gelderland leidend is als het gaat om woningbouw. "In ons land kennen we een gereguleerde woningmarkt. De overheid stelt regels aan het aantal huizen dat mag worden gebouwd, aan de kwaliteit en aan de prijzen. Daarom sluit ik ook niet uit dat de provincie het aantal van honderd woningen voor Westervoort in de komende tien jaar nog naar boven bijstelt."

Vervolgens is het aan Westervoort zelf te bepalen waar die woningen komen. Om straks niet achter de feiten aan te lopen, maken ambtenaren na de zomervakantie een begin met een inventarisatie van geschikte plekken. Hans Sluiter: "Het spreekt voor zich dat we het zo slim mogelijk willen aanpakken. Welke woningbouw waar en rekeninghoudend met alle partijen die op die markt actief zijn. Ik denk dat we een halfjaar nodig hebben om het goed in kaart te brengen."

Een aspect dat ook wordt meegenomen is het 'verkleuren' van de markt. Van sociale huur naar vrije sector huur, maar ook van vastgoed met de bestemming detailhandel naar een andere bestemming, bijvoorbeeld wonen. Sluiter: "Als je gaat inventariseren moet je ook ontwikkelingen in je plannen meenemen. Dat gaan we zeker doen."

Ondertussen staan ontwikkelaars te trappelen om ook in Westervoort aan de slag te gaan. Frank van Berlo van Maatschap Westervoort (de ontwikkelaar van Beekenoord) heeft zijn zinnen om te beginnen gezet op de aanpalende groenstrook langs de Liemersallee. Volgens Van Berlo een soort overgangsgebied tussen de nieuwe wijk en het aanpalende bedrijventerrein. "Om die reden zitten we te denken aan woon-werkwoningen."

Meer berichten