Wandelt Raymonde Bongers regelmatig langs de Grootste Gelderlander? Dankzij verzetsstrijdster tante Riek uit Winterswijk overleefden duizenden mensen de Tweede Wereldoorlog. (foto: Roel Kleinpenning)
Wandelt Raymonde Bongers regelmatig langs de Grootste Gelderlander? Dankzij verzetsstrijdster tante Riek uit Winterswijk overleefden duizenden mensen de Tweede Wereldoorlog. (foto: Roel Kleinpenning)

Gezocht: Grootste Gelderlander M/V

Is het Eleonora, de vergeten prinses? De Hertog van Gelre of toch tante Riek, de verzetsheldin uit Winterswijk? U mag het zeggen. Wie was de Grootste Gelderlander ooit? Was het een bestuurder, een voetballer of die bijzondere verzetsheld? Gelderland zoekt in haar rijke historie naar de mens die het meest voor Gelderland betekend heeft.

De inwoners van Arnhem konden vorig jaar al de Grootste Arnhemmer kiezen en dat beviel goed. Het provinciebestuur van Gelderland heeft in navolging van Arnhem de zoektocht naar de Grootste Gelderlander ooit gestart.
Er zijn twee voorwaarden waarvan de eerste eenvoudig is vast te stellen. De genomineerde man of vrouw mag niet meer in leven zijn. De tweede voorwaarde is dat hij of zij tijdens het leven een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de Gelderse geschiedenis.

Twee meter zestig
Jette Jansen is werkzaam bij Erfgoed Gelderland en is blij met de verkiezing. Jette: "Je ziet dat provincies als Friesland en Limburg een veel duidelijker identiteit hebben dan de provincie Gelderland, terwijl we in Gelderland in een unieke omgeving wonen waar grote namen uit de geschiedenis hebben geleefd. We kennen de namen misschien wel maar het is belangrijk om het verhaal er achter te leren kennen. Op de website zijn al heel wat nominaties binnengekomen. Neem bijvoorbeeld Geert Nales uit Groenlo die letterlijk de grootste Gelderlander was. Hij had een lengte van twee meter zestig. Door de nominatie is zijn verhaal nu gedeeld met mensen die het nog niet kenden. Het gaat er wat het Erfgoed betreft om dat de verhalen gedeeld worden, daar is onze organisatie ook actief mee bezig."

Historie
Bob Roelofs is als provinciegriffier nauw betrokken bij de organisatie van de verkiezing. Bob: "Dit jaar hebben we het 600-jarig bestaan van het Gelders Parlement gevierd. Daar was veel belangstelling voor, er is gelukkig steeds meer belangstelling voor de historie van Gelderland. Voor de verkiezing hebben we onder andere alle historische verenigingen aangeschreven in de provincie. Het klopt dat er tot nu toe weinig vrouwen zijn genomineerd, het is de realiteit dat zij in het verleden minder op de voorgrond stonden. Wanneer je je verleden kent geeft dat inzicht. Neem Helene Kröller-Müller. Als je weet hoe zij haar enorme collectie kunst kon aanschaffen begrijp je ook meer over hoe mensen rond 1900 met geld omgingen. Maar voetballer Theo Bos is inmiddels ook genomineerd, ook deze man was echt een voorbeeld voor anderen."

Vergeten prinses
Annette Luesink is stadsgids in Hattem en nomineerde Eleonora, de vergeten prinses. Annette: "Eleonora was nog maar vijftien jaar toen ze in 1333 als oudste dochter van de Engelse koning Edward werd uitgehuwelijkt aan Reinald de Graaf van Gelre die prompt hertog werd vanwege haar afkomst. Daarmee heeft ze Gelderland op de kaart gezet. Het was een dappere vrouw die toen ze vals werd beschuldigd van melaatsheid zich tijdens een feest uitkleedde om zo te bewijzen dat zij gezond was. Ze verdient het om niet vergeten te worden."

Ook iemand nomineren?
Het eenvoudigst nomineert u iemand door voor 1 oktober een mail te sturen naar grootstegelderlander@gelderland.nl. Vermeld in uw mail wie u wilt nomineren en waarom. Het liefst met een afbeelding. Kijk op
www.forum.gelderland.nl wie er al zijn genomineerd.

Op 16 november is de definitieve verkiezing van de Grootste Gelderlander in het Huis der Provincie in Arnhem. Uit twintig genomineerden met de meeste bijval zal de Grootste Gelderlander gekozen worden. Iedereen die heeft genomineerd of zich betrokken voelt bij de verkiezing is welkom en kan die dag meestemmen.

Meer berichten