Logo westervoortpost.nl


Verrijzen er straks windturbines aan de Westervoortse horizon?
Verrijzen er straks windturbines aan de Westervoortse horizon?

Raad van State neemt de tijd voor windturbinekwestie

Vrijdag 20 juli boog de Raad van State zich over de vraag of er windturbines mogen komen op de Koningspleij in Arnhem. Turbines die mogelijk hinder gaan veroorzaken voor de bewoners van de noordwestelijk gelegen wijken van Westervoort.

Om die reden behoorde de Westervoortse Wijkraad MSW-OK tot de zogenaamde appellanten. Voorzitter Ad Bleumink zette uiteen waarom 'we' die windturbines niet moeten willen en wat er allemaal is misgegaan tijdens de procedures. Andere appellanten waren de gemeente Westervoort (een ingehuurde jurist voerde het woord), de verenigde bewoners van de Arnhemse wijk Presikhaaf en de Vogelwerkgroep Arnhem. Ook twee verwerende partijen (de provincie en de gemeente Arnhem) kwamen aan het woord.

De Raad van State nam de tijd om iedereen aan te horen en aanvullend vragen te stellen. De zitting duurde maar liefst vierenhalf uur. "Het was spannend en inspannend", aldus Ad Bleumink. De wijkraadvoorzitter zegt niet te kunnen inschatten welke kant het met de uitspraak opgaat. "Dat is niet te voorspellen. De raad liet zich niet in de kaarten kijken."

De Raad van State doet normaliter binnen zes weken uitspraak. De kans bestaat dat die termijn met zes weken wordt verlengd.

Meer berichten

Shopbox