Cursus Beter omgaan met pubers

In de puberteit verandert veel, zowel voor pubers als voor hun ouders. Dat kan voor ouders en kinderen lastig zijn. GGD Gelderland-Midden houdt jaarlijks twee cursussen voor ouders van puberende kinderen. U bent van harte welkom om deel te nemen aan de cursus. De eerst volgende cursus begint maandagavond 10 september en bestaat uit vijf bijeenkomsten.

De cursus wordt gegeven door twee jeugdverpleegkundigen die bijna dagelijks op scholen in de regio spreekuren houden en veel weten over pubers en wat er speelt in deze leeftijdscategorie. Zij spreken de pubers en hebben niet alleen oog voor lichamelijke ontwikkelingen, maar juist ook voor de geestelijke, gedragsmatige en sociale ontwikkelingen die kinderen doormaken.

GGD Gelderland-Midden begrijpt dat in de pubertijd niet alleen veel verandert voor de kinderen, maar ook voor de ouders. Daarom is deze cursus voor u opgezet.
Waar loopt u als ouder tegen aan en hoe begeleidt u uw kinderen op een positieve manier?

De cursus ‘Beter omgaan met pubers’ bestaat uit vijf bijeenkomsten. Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de prettige én de lastige kanten van het omgaan met pubers. U krijgt informatie over hoe u het contact met uw zoon of dochter kunt bevorderen en ruzie kunt voorkomen. De deelnemers vinden herkenning bij elkaar door ervaringen en oplossingen te delen.

De cursus kent een basisprogramma, maar de vragen van ouders kunnen steeds anders zijn. Als u zich aangemeld heeft, neemt een cursusleidster kort voor de cursus contact met u op om uw specifieke vragen te horen en zo de cursus op maat te maken.

Basisprogramma
De cursus besteedt, naast de door de deelnemers aangedragen punten, aandacht aan de volgende onderwerpen:
- veranderingen in de puberteit;
- positieve aandacht en manieren van opvoeden;
- ruzie voorkomen: luisteren naar een puber;
- ruzie oplossen: praten met een puber;
- grenzen stellen en straffen;
- (omgaan met) sociale media en internet

Voor wie?
Ouders van (ongeveer) 12- tot en met (ongeveer) 16-jarigen, die vragen hebben over of problemen hebben bij de opvoeding van hun puber(s).

Waar en wanneer?
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten op maandagavonden; 10, 17, 24 september, 1 en 8 oktober 2018.
De bijeenkomsten vinden plaats van 19.30 - 21.30 uur aan de Schelmseweg 93-A te Arnhem, in ons scholingsgebouw aan de achterkant van het Openlucht Museum.

Inschrijven kan tot 1 week voor aanvang van de cursus, echter is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Als de cursus vol zit, wordt contact met u opgenomen en kunt u op de wachtlijst voor de volgende cursus worden geplaatst.

Aanmelden
Aanmelden kan via secretariaatjgz@vggm.nl onder vermelding van ‘aanmelding voor pubercursus’. Vergeet niet uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en leeftijd van uw kind(eren) te vermelden. Deelname aan de cursus is kosteloos.

Meer berichten