Logo westervoortpost.nl


Wijkraadvoorzitter Ad Bleumink, die het initiatief nam voor de informatiebijeenkomst. Naast hem wijkagent Maurice Zweers, die dinsdag ook aanwezig is.
Wijkraadvoorzitter Ad Bleumink, die het initiatief nam voor de informatiebijeenkomst. Naast hem wijkagent Maurice Zweers, die dinsdag ook aanwezig is.

Veilig de zomer door

De Westervoortse politie houdt dinsdag 5 juni van 19.00 tot 20.30 uur een informatie- en preventiebijeenkomst bij Zalencentrum Wieleman. Doel is inwoners attent te maken op de mogelijkheden om zichzelf en hun bezittingen te beschermen. De avond is een initiatief van Wijkraad MSW-OK.

Regelmatig verschijnen geruststellende berichten in de media. Zoals het recente bericht dat volgens landelijke statistieken de 'kleine criminaliteit' zou afnemen. Lokaal echter kan dat anders uitpakken, nog afgezien van de vraag hoe wordt gemeten. Feit is dat incidenten niet tot het verleden behoren. Denk aan de gewelddadige overval eerder dit jaar op een 85-jarige vrouw in haar woning aan de Liemersallee. Ook oplichting is een vorm van criminaliteit. Ouderen en andere kwetsbare mensen die aan hun eigen voordeur met babbeltrucs worden beroofd of via internet worden opgelicht.

Als je er niet de dupe van wilt worden en veilig de aanstaande zomer wilt doorkomen, is alert zijn een voorwaarde. Over hoe je dat doet en over welke maatregelen je kunt nemen, gaat de bijeenkomst dinsdag. Aandacht wordt onder meer besteed aan goed hang- en sluitwerk, het afsluiten van woningen, bergingen en auto's, en maatregelen die zijn te nemen als je langere tijd (bijvoorbeeld voor een vakantie) van huis bent. Ook het gebruik van sociale media komt aan de orde. Zowel in positieve zin (buurtapps!) als in negatieve (te gemakkelijk informatie delen). Bewustwording is in dit verband een belangrijk aspect.

Voorzitter Ad Bleumink van Wijkraad MSW-OK zegt zich te verbazen over hoe laks mensen soms zijn. "Als wijkraad houden we regelmatig een zogenaamde witte-voetjes-actie, waarbij we met 'inbrekersogen' naar woningen kijken. Als we een inbraakgevoelige situatie zien, laten we een waarschuwende tekst achter in de vorm van een wit-voetje. Helaas komen we soms voetjes tekort. Deuren bijvoorbeeld die gewoon openstaan, terwijl er in geen velden of wegen iemand is te bekennen. Hoe makkelijk wil je het inbrekers maken? Sleutelkastjes zijn ook een bron van ellende. Prima als mensen die hulp krijgen van de Thuiszorg daar gebruik van maken, maar investeer dan wel in een kastje van goede kwaliteit."

Meer berichten

Shopbox