Logo westervoortpost.nl


Een groot deel van de groep 'Duiven' van Vaye Musicaltheater.
Een groot deel van de groep 'Duiven' van Vaye Musicaltheater.

Vaye brengt 'Hippietijd' op de planken

Voor de kinderen van de groep 'Duiven' van musicalschool Vaye Musicaltheater loopt de spanning langzaam op. Op zondag 10 juni staan ze met de musical 'Hippietijd' op de planken van het Musiater in Zevenaar.

Elène Vaye, de naamgever en artistiek leider van Vaye, heeft een actueel probleem aangegrepen als thema van de musical van dit jaar. Getriggerd door berichten over het toenemende aantal mensen met een burn-out, óók jongeren, schreef ze een musical die daarover gaat. Omdat, zo stelt ze, een terugkeer naar de hippietijd (de jaren zestig van de vorige eeuw, waarin 'alles' kon) misschien wel onze redding kan zijn.

Secretaris Ingrid Coenen van Vaye Musicaltheater herkent er wel wat in. "In de musical wordt met een knipoog gekeken naar de overspannen prestatiemaatschappij waarin we leven en waarin soms ook jongeren worden meegezogen. 'Hippietijd' zou je een verfrissende feel good-familiemusical kunnen noemen. Een stuk waarin kinderen vanaf 4 jaar tot volwassen 65-plussers samen herontdekken dat we maar één keer leven en daarom goed moeten nadenken over hoe we die tijd willen invullen."

Los van de musical die dit jaar wordt opgevoerd is Vaye Musicaltheater een succes. Naast een groep van rond de vijftig kinderen in Duiven, zijn er groepen in Didam en Zevenaar. Ook die hebben dezelfde musical voorbereid en treden op in het weekend van 9 en 10 juni in het Musiater. Uitgangspunt van Vaye is dat iedereen mee moet kunnen doen. Ingrid Coenen: "We zijn een stichting, geen commercieel bedrijf. De contributie houden we zo laag mogelijk, zodat we toegankelijk blijven. We werken wel steeds naar uitvoeringen toe, maar plezier maken is het voornaamste. Kinderen moeten zich vrij voelen bij ons en zich durven uiten. Daarom delen we ze ook in leeftijdsgroepen in."

Van de huidige groep is de jongste nog geen vier en de oudste veertien. Officieel mag je tot zeventien jaar met de kindergroep meedoen, daarna ga je naar de groep volwassenen. Zo'n groep is er momenteel alleen in Didam. Kinderen die een bovengemiddelde ambitie tonen of veel aanleg hebben voor musicals, kunnen deel uit gaan maken van een selectieklas. Zij krijgen vanaf dat moment ook vaker les. De wekelijkse bijeenkomst van de groep 'Duiven' is op woensdag. Er wordt dan geoefend in De Ogtent.

Ingrid Coenen twijfelt er niet aan dat de uitvoering een succes wordt. "Het stuk zit er aardig in en het enthousiasme bij de kinderen is groot. Vooral dat laatste is belangrijk."

Kaarten zijn online verkrijgbaar via de website van het Musiater in Zevenaar.

reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox