Kinderopvang Humanitas daagt kinderen uit op de Grote Rekendag

Rekenen moet je doen! Dat is de slogan van de landelijke Grote Rekendag op woensdag 28 maart. Kinderopvang Humanitas organiseert op deze dag voor de eerste keer de Wiskids dag! Zij zetten hun eigen Wiskids-methode in op meer dan 300 locaties, waar peuters, kleuters en BSO-kinderen aan de slag gaan met een scala aan activiteiten die logisch denken stimuleren; van wegen tot sorteerspelletjes. Kinderdagverblijf de Hummelclub en Ravelijn, buitenschoolse opvang de Ruiters en Superkids en peuteropvang de Raven gaan de uitdaging aan om te laten zien hoe leuk rekenen is!

Wiskids methode
In de alledaagse praktijk doen zich voortdurend situaties voor waarbij kinderen uit zichzelf al spelend bezig zijn met sorteren, ordenen en rekenkundige termen. Met begrippen als groter, kleiner, meer en minder start hun logisch inzicht. Aansluitend op de natuurlijke nieuwsgierigheid naar sorteren, wegen, meten en getallen ontwikkelde Kinderopvang Humanitas Wiskids; De methode wordt ingezet om peuters en kleuters te stimuleren in hun ontwikkeling, waarbij Wiskikker de belangrijke rol van mascotte speelt.

Grip op de wereld
Voor jonge kinderen is wiskunde een manier van denken en geen systeem van symbolen of formules. Ze kijken, proberen uit en redeneren. Waarom passen in het ene weegschaalbakje drie knuffels en in het andere maar één autootje? Wat is allemaal even lang als jouw eigen bovenbeen? Waarom glijden de boontjes niet door het trechtertje en zand wel? Jonge kinderen leren verschijnselen benoemen en voorspellen. Wiskids wordt ingezet om het logisch denken van kinderen te oefenen. Dat geeft grip op de wereld en bereidt kinderen voor op de toekomst.

Meer berichten