Lokaal FNV de Liemers organiseert verkiezingsavonden

Lokaal FNV de Liemers organiseert discussieavond over de gemeentelijke sociale politiek. De Discussieavonden vinden plaats op woensdag 7 maart in de Nieuwhof in Westervoort, start om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur en op woensdag 14 maart in de Ogtent in Duiven start om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur.

Lokaal FNV de Liemers heeft zowel in de gemeente Duiven als in de gemeente Westervoort., de politieke partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen uitgenodigd voor een discussieavond.

Onder leiding van een gespreksleider kunnen de partijen onderling discussiëren over sociaal gemeentelijk politiek .

De afgelopen jaren hebben de gemeenten steeds meer taken gekregen op sociaal gebied. De gemeenten spelen een heel belangrijke rol m.b.t. het sociaal beleid in vele facetten. Daarom is het belangrijk dat partijen in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen duidelijk maken waar ze staan op dit gebied.

De FNV heeft een 10-puntenplan opgesteld voor gemeenten. De FNV wil een menswaardige samenleving die mensen gelijke kansen biedt en waar mensen met respect behandeld worden. Het lokale FNV netwerk De Liemers neemt dit plan als uitgangspunt voor de discussie. Aan de hand van dit plan zullen we een aantal stellingen voorleggen aan de politieke partijen die mee doen aan de verkiezingen.

10-puntenplan in het kort:

1 Investeer in méér echte banen

2 Geen onnodig flexwerk bij de gemeenten

3 Zet in op behoud en gebruik van kennis en infrastructuur van de sociale werkvoorziening

4 Kies voor sociaal aanbesteden

5 Streef naar duurzame garantiebanen

6 Stop werken zonder loon en verdringing

7 Behandel uitkeringsgerechtigden niet als tweederangsburgers

8 Investeer in de basisvaardigheden

9 Zorg voor kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke voorzieningen

10 Laat kinderen niet de dupe worden van armoede

(https://lokaalfnv.nl/media/52041/fnv-10-puntenplan.pdf)

U ben van harte welkom op deze avonden en krijgt ook de gelegenheid om vragen te stellen over de aangedragen stellingen.

Op onze webite (https://lokaalfnv.nl/regio/de-liemers) kunt t.z.t nog aanvullende informatie vinden.

Meer berichten