Hans Sluiter ontvangt het certificaat van Joyce Wessels van Normec Certification B.V.
Hans Sluiter ontvangt het certificaat van Joyce Wessels van Normec Certification B.V.

Duiven & Westervoort ontvangen certificaat voor verlaging CO2 uitstoot

Algemeen

WESTERVOORT/DUIVEN  - Om klimaatverandering tegen te gaan, is het belangrijk dat er minder CO2 wordt uitgestoten. De gemeenten Duiven en Westervoort zetten zich hier actief voor in. Dat ze op de goede weg zijn blijkt uit een audit, waarin getoetst is op de gestelde doelen en plannen om CO2-verlaging te realiseren.

Wanneer je weet hoeveel je uitstoot, kun je ook maatregelen nemen om deze uitstoot te verlagen. Daarom meten Duiven en Westervoort (beide gemeenten en de werkorganisatie 1stroom) hoeveel CO2 er wordt uitgestoten via de CO2-prestatieladder. Deze tool helpt de om inzicht te krijgen in de uitstoot. Aan de hand van deze metingen zijn doelen gesteld voor het verminderen van de CO2 uitstoot met als uiteindelijk doel om CO2 neutraal te zijn in 2050. Door middel van een audit zijn beide gemeenten getoetst op de gestelde doelen en plannen. Beide gemeenten hebben de audit positief afgerond en ontvangen het certificaat voor niveau 3 van de CO2-prestatieladder. Wethouder Joyce Zwaga-Komen (Duiven): “Als gemeente is het belangrijk dat je het goede voorbeeld geeft. Niet alleen sporen we inwoners en ondernemers aan om aan de slag te gaan met het verminderen van hun CO2 uitstoot, we passen het zelf ook toe. Zo maken we samen stappen naar een duurzamer Duiven.” 

Collega-wethouder (tot 1 april) Hans Sluiter (Westervoort): “Het behalen van dit certificaat is een mooi begin. Het laat zien dat we als gemeente actie ondernemen voor een duurzame toekomst voor Westervoort. Maar het verminderen van de CO2 uitstoot blijft de komende jaren een belangrijk onderwerp waar we ons, samen met inwoners en ondernemers, voor moeten blijven inzetten.” 

Om zo min mogelijk energie te gebruiken en CO2 uit te stoten, zijn de afgelopen jaren al veel maatregelen genomen. Denk bijvoorbeeld aan het overstappen naar groene stroom of het vervangen van gewone verlichting door ledlampen. “De komende jaren nemen we nog meer maatregelen om onze CO2 uitstoot verder te verlagen. Ook nemen we maatregelen waarbij we medewerkers, inwoners en externe partners informeren en betrekken. Hierdoor zorgen we er samen voor dat we telkens minder CO2 uitstoten”, aldus Joyce Zwaga.