Zwaard van Damocles boven flexwoningen op Achterse Weide

Algemeen

WESTERVOORT - Het zwaard van Damocles hangt boven het plan van de Westervoortse coalitie om op de Achterse Weide op het terrein van korfbalvereniging Wesstar twintig tot dertig flexwoningen te bouwen voor jongeren en spoedzoekers bleek tijdens de commissievergadering op 12 september. Op 25 september heeft de raad het laatste woord.

Buurtbewoners en korfbalvereniging staan op hun achterste benen, nu deze locatie als dé ideale plek voor de tijdelijke woningen uit het locatieonderzoek is gekomen. 

Of zoals de heer Smit aangaf: “Die berichtgeving is bij ons ingeslagen als een bom.” Hij verwoordde het standpunt van de gezamenlijke omwonenden: “We zijn het meest getroffen door de procedure die de gemeente heeft gevolgd. De participatie met de omwonenden is bewust doorgeschoven, zodat je niet meer van participatie kunt spreken.” Over de inhoud en de werkwijze: “Slechts twee criteria zijn leidend geweest in het voorstel tot besluit: een snelle realisatie van flexwoningen en de Achterse Weide als enige juiste locatie. Andere potentiële andere locaties zijn zonder een vastgesteld kader en of nadere eisen aangewezen, en meteen weer afgeserveerd. Zoals de Clossei en de skatebaan. Dat was kennelijk alleen voor de bühne. Ook zijn andere geschikte locaties niet aangewezen, denk bijvoorbeeld aan de Emmerik.”

Voor Ben Schulte van GroenLinks is het klip en klaar. “Wij gaan niet akkoord met het huidige voorstel. Wij dienen een wijzigingsvoorstel in. Wij geven opdracht om vooraan te beginnen met onderzoek naar nut en noodzaak en kaders voor permanente woningbouw op deze locatie en willen meteen de omwonenden betrekken bij dit vooronderzoek. Wat ons betreft gaat het op deze gemeentegrond wel om sociale woningbouw door Vivare.”
Het CDA is warm voorstander van realisatie van flexwoningen. “Omdat daarmee sneller en tijdelijk iets kan worden gedaan aan het woningprobleem”, aldus Marcel Tap. “Het vinden van een plek om flexwoningen te plaatsen is echter wel een grote opgave; die plaatsen zijn er in Westervoort niet zoveel. Aan de Achterse Weide hadden wij in de aanloop naar de discussie in de commissievergadering niet gedacht. Die plaats kwam voor ons ook wat verrassend uit de bus als resultaat van het locatieonderzoek. Desalniettemin stonden en staan wij - gegeven de grote woningnood- open om over deze locatie in gesprek en discussie te gaan voor de plaatsing van flexwoningen, maar ook voor reguliere woningbouw. Wij begrijpen de emoties van de omwonenden heel goed en vooral de plotselinge aankondiging van de voornemens. Wij hebben ook begrip voor de inhoudelijke bezwaren van de omwonenden en die zullen we zeker meenemen in onze afweging. We hebben verder ook goed begrepen, dat de omwonenden geen principiële problemen hebben met reguliere woningbouw op die plaats. Mogelijk zit daar dan ook een begin van een oplossing voor deze zaak, waarbij bovenal - bij de verdere uitwerking van de oplossing- de omwonenden actief betrokken zouden moeten worden.”

D66 heeft ernstige bezwaren tegen het flexwonen zoals dat nu is voorgesteld op de Achterse Weide. Monique Abbink: “Flexwonen is voor ons een tijdelijke woonlocatie voor maximaal vijftien jaar, waarbij de investering in geld, middelen, tijd en belasting van de omgeving in balans is met de opbrengst. Wat voor ons ook belangrijk is, is participatie en afstemming met de omgeving.” Niets van dat alles zegt ze. “Het project heeft een looptijd van 30 jaar heeft en de investering in geld, tijd en middelen is hoog. Risico’s die de gemeente mag dragen. Ook de opbrengst met maximaal dertig woningen is laag. De realisatie zoals voorgesteld onder de omgevingswet levert nauwelijks winst op ten aanzien van permanente/duurzame woningbouw. En de participatie met de omgeving niet heeft plaatsgevonden.”
Piet van Egmond (PvdA): “Wij zijn op zich voorstander van flexwoningen. Dat zijn woningen die je snel neerzet voor een korte periode. Op dit moment is iedereen in een keer bevangen van duurzaamheid, dan zou je het niet meer over flexwoningen moeten hebben.” Ten aanzien van de Achterse Weide heeft hij een boodschap aan wethouder Hans Sluiter. “De wijk stelt zich heel coöperatief op ten aanzien van woningbouw op dat terrein. Ga eens met deze groep mensen, die met jou mee willen denken in gesprek en ga kijken wat je wél kunt doen. Dan kun je zoeken naar een duurzame oplossing, voor mijn part worden het twintig seniorenwoningen. Die leveren uiteindelijk ook doorstroming op voor jonge mensen.”
Wordt vervolgd op 25 september.