Omwonenden in gesprek met architect Bart Weusten
Omwonenden in gesprek met architect Bart Weusten

Initiatiefnemers presenteren ontwerp nieuw gezondheidscentrum met vijftig appartementen

Algemeen

WESTERVOORT - Wat ze New York kunnen, kunnen ze in Westervoort ook: bouwen in de hoogte. Het nieuwe gezondheidscentrum met vijftig appartementen aan de Rivierweg gaat straks acht hoog de lucht in. En dat is wennen. Zeker voor de omwonenden. Al is het eerste ontwerp nog niet in beton gegoten.

Door Susan Wiendels

Tientallen inwoners en andere belanghebbenden kwamen donderdag 9 maart naar de informatiemarkt in Kulturhus De Nieuwhof om de eerste visualisaties en ontwerpen van de beoogde gezondheidsboulevard uit de pen van Weusten Liedenbaum Architecten te aanschouwen. De reacties liepen uiteen. Van dolenthousiast tot waardeloos. Wat voor de één als een walhalla voelt, ziet de ander als een plek des onheils. Een logisch gevolg vanwege de verschillende belangen. Aangrenzende bewoners van de Berghof staken hun ergernis niet onder stoelen of banken. “Daar gaat je zon en uitzicht. Hoe je het ook keert of wendt. Ons woongenot gaat er op achteruit. Onze mening ventileren zal weinig zin hebben. Misschien dat er straks een kleine marge zit in de hoogte, maar daar zal het bij blijven, anders komt het rekensommetje van de investeringsmaatschappij niet uit om alles te kunnen betalen.”

De begane grond van de nieuwbouw wordt het domein van huisartsenpraktijk Rozet en andere zorgverleners. De huisartsen zijn inmiddels in gesprek met andere ketenpartners zoals logopedisten en fysiotherapeuten, maar konden nog geen namen noemen. Patiënten varen straks wel bij de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners aldus huisarts Angelique Thyuns: “Omdat je alles in de buurt hebt, kun je sneller en gemakkelijker overleggen en de zorg op elkaar afstemmen.” Daarnaast bieden het naastgelegen sportcentrum van De Nieuwhof, dat net als het trefpunt behouden blijft én de clustering van sociale instellingen aan de overkant volgens haar ongekende samenwerkingsmogelijkheden. In het sportcentrum De Nieuwhof krijgt ook de Kreatieve Kring weer een plek. “Sport, bewegen, zorg, welzijn, bijna alles dicht bij elkaar. Ik zie daar veel mogelijkheden.”
Onder het gebouw komen 49 parkeerplaatsen; buiten worden nog eens 58 parkeerplaatsen ingericht. Op de eerste verdieping komen twee woontorens met 48 appartementen met een balkon. Wethouder Hans Sluiter omarmt de esthetiek van dit ontwerp. “Niet dertien in het dozijn. Het lijkt totaal niet op een galerijflat. De torens verspringen in hoogtes en er tussenin is een open ruimte. Dat maakt het een speels, open gebouw, er zit geen voor- of achterkant aan.” Hij heeft begrip voor de scepsis van de omwonenden. “Maar”, zegt hij. “Er zijn heel veel belangen. Dit is echt goed voor Westervoort. De Nieuwhof wordt een belangrijke plek voor gezondheid en beweging, waarbij verschillende disciplines in de zorg- en welzijnssector onder één dak elkaar kunnen versterken én we kunnen bouwen in deze tijden van woningnood. Zonder woningbouw is dit plan financieel gewoonweg niet haalbaar voor de huisartsen. Natuurlijk heeft de gemeente Westervoort als eigenaar van het pand financieel baat bij het plan. We krijgen een koopsom én er verdwijnt een jaarlijkse kostenpost van de begroting. Maar wat we willen is een zo goed mogelijk project maken, waarbij we alle procedures zorgvuldig doorlopen. Inclusief een zorgvuldig participatietraject. Vandaar onze oproep om een klankbordgroep samen te stellen met vertegenwoordigers van alle gebruikers van het gezondheidscentrum, sportcentrum en omwonenden.” De eerste bewoners meldden zich al hiervoor aan tijdens de informatiemarkt. Ook maakten verschillende mensen hun belangstelling kenbaar voor één van de nieuwe appartementen.

Hoe nu verder? Als het aan de initiatiefnemers gemeente Westervoort, huisartsenpraktijk Rozet, Walvoort Ontwikkelaars en Weshold ligt wordt de gezondheidsboulevard in 2026 opgeleverd. Dit jaar wordt gebruikt voor het afstemmen met en raadplegen van belanghebbenden en het starten van de bestemmingsplanprocedure. Als alles volgens planning verloop wordt het bestemmingsplan in 2024 vastgesteld en wordt het vergunningentraject doorlopen. Het sociale cluster verhuist dan en een deel van de bestaande Nieuwhof wordt gesloopt. In 2025 start de bouw van het gezondheidscentrum.

Bewoners bekijken de impressies in vogelvlucht
Een art impression. Links het gezondheidscentrum, rechts het sportgedeelte, waar ook de Kreatieve Kring een plek krijgt (Foto: Walvoort Ontwikkelaars)
Een art impression van het nieuwe gebouw (Foto: Walvoort Ontwikkelaars)