Verkiezingsdebat kunst en cultuur in Gelderland

Algemeen

REGIO - Op woensdagavond 1 maart gaan afgevaardigden namens tien provinciale politieke partijen uit de provincie Gelderland op het DRU Industriepark in Ulft met elkaar in debat over de toekomst van de Gelderse kunst- en cultuursector 

De cultuursector in de Provincie Gelderland is van cruciaal belang voor een wendbare en leefbare samenleving. Tóch is de provincie voornemens stevig te bezuinigen op kunst en cultuur. De gevolgen van dit voornemen zullen vergaande consequenties hebben voor de sector. Daarom hebben de samenwerkende culturele instellingen in de Provincie Gelderland de handen in één geslagen om een debat te organiseren met als doel het tij te keren. Hoe denken de toekomstige provinciale statenleden de voorgenomen bezuinigingen terug te draaien? En wat hebben de verschillende provinciale partijen de komende vier jaar voor de kunst- en cultuursector in petto? Het programma: 19.00 - 19.30 uur: inloop, 19.30 - 19.35 uur opening en welkom door debatleider Lan Lan Zhang, 19.35 - 21.15 uur inhoudelijk verkiezingsdebat met debaters namens 10 provinciale politieke partijen, 21.15 - 22.00 uur afsluitende borrel.
De avond wordt georganiseerd door Coöperatie Erfgoed Gelderland, Gelders Film Overleg, Grote Gelderse musea, Poppunt Gelderland, Samenwerkingsverband Gelderse Bibliotheken, Verenigde Centra voor de Kunsten Gelderland, Vereniging Gelderse Podia,VSCD-podia Gelderland.
De avond is gratis toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van de cultuursector in de provincie Gelderland. Aanmelding is noodzakelijk en kan tot en met 20 februari via https://www.dru-industriepark.nl/agenda/overige/2023/03/verkiezingsdebat-kunst-cultuur-in-gelderland.