Gespreksgroep: ‘Een zinvol leven. De mens en zijn verhaal’

Algemeen

WESTERVOORT - De Protestantse Gemeente Westervoort start in februari met een gespreksgroep over het boek van Fokke Obbema: ‘Een zinvol leven. De mens en zijn verhaal’.

Net als zijn eerste boek ‘De zin van het leven’ vormt zijn tweede boek een bundeling van interviews die in de Volkskrant zijn verschenen. Het zijn gesprekken die Fokke Obbema voerde met allerlei verschillende mensen. Zo komt in ‘Een zinvol leven’ een vrouw aan het woord die in haar jeugd allerlei trauma’s heeft opgelopen maar daar geen zwartgallig mensbeeld aan heeft overgehouden. Nu helpt ze kinderen met hetzelfde lot. ‘Mensen zijn bedoeld om te stralen’, zo zegt ze. Schrijfster Maartje Wortel wordt ook geïnterviewd. Ze vertelt hoe belangrijk het voor haar is om zichzelf steeds weer vragen te stellen. ‘Als ik denk te weten wie ik ben, hoef ik niks meer te onderzoeken’.

‘Wat is voor u een zinvol leven?’ is steeds de openingsvraag van Obbema. Dat levert vaak indringende en persoonlijke antwoorden op. Daarnaast komt er een grote variëteit aan standpunten over waar het in het leven om zou kunnen draaien, naar voren.

Werkwijze van de gespreksgroep: Vantevoren worden de te lezen teksten (één of twee interviews) toegestuurd. Op de avond zelf gaan we hierover met elkaar in gesprek. De groep komt ongeveer één keer in de zes weken bij elkaar en wordt geleid door Margreet de Bree, predikant van de protestantse gemeente Westervoort. De eerste keer zal zijn op woensdag 1 februari om 20:00 uur in het Paalmanhuis, Dorpstraat 63, Westervoort. Daarna zullen we met elkaar afspraken maken voor volgende bijeenkomsten.

Als je vragen hebt of interesse om hieraan mee te doen, dan kun je je aanmelden bij Margreet de Bree, tel. 06 10 25 53 51 of email: predikant@pgwestervoort.nl.