Samenwerking voor betere woningmarkt

Algemeen

REGIO - De Woondeal Arnhem-Nijmegen is geactualiseerd. Daarmee leveren de gemeenten in de Groene Metropoolregio samen met provincie en Rijk hun bijdrage aan een beter functionerende woningmarkt. Naast afspraken over voldoende woningen, maakten de partners afspraken over betaalbare woningen en duurzaam en circulair gebouwde woningen. Met deze Woondeal 2.0 wordt de samenwerking voortgezet

In 2020 sloten het Rijk, de provincie Gelderland en de gemeenten hun eerste Woondeal. Met deze Woondeal is er een samenwerking die gericht is op het bouwen van meer woningen in de regio. Overheden werken hierbij intensief samen met woningcorporaties en marktpartijen. Sindsdien is duidelijk geworden dat de opgave groeit en extra inzet vraagt. Mede daarom is er een minister voor Volkshuisvesting gekomen. Deze ontwikkeling vroeg om het vernieuwen van lopende afspraken.
Tot en met 2030 komen er in de regio 33.000 woningen bij. Een belangrijk deel van deze woningen komt op de grootschalige woningbouwlocaties Arnhem Spoorknoop-Oost, Stationsgebied Nijmegen en Kanaalzone-Zuid in Nijmegen. Hier en op veel andere plekken in de regio investeert het Rijk 400 miljoen euro in deregio. Daarnaast zetten de provincie Gelderland en de gemeenten extra geld en personeel in om de woningbouw in de hele regio vlot te trekken.
Belangrijk onderdeel van de nieuwe Woondeal-afspraken is de overeenkomst tussen de gemeenten dat zij de huisvestingsopgave voor zogenoemde aandachtsgroepen eerlijk spreiden over de regio. Dan gaat het bijvoorbeeld om huisvesting van mensen met een zorgvraag of mensen die dakloos dreigen te worden. Iedere gemeente zet zich in voor 30% sociale huur bij nieuwbouw, zodat deze aandachtsgroepen overal in de regio kansen op een woning hebben. Daarnaast realiseert elke gemeente minimaal 35% tot 40% van de nieuwe woningen als middenhuurwoning tot € 1.000 of koopwoning tot € 355.000. Daarmee krijgen jonge starters een kans.
De bouw van meer woningen en meer betaalbare woningen vraagt een stevige inzet van alle partijen. Er zijn voldoende bouwmogelijkheden. Echter, de bouwkosten stijgen, stikstof belemmert bouwmogelijkheden, personeelstekorten spelen op veel plaatsen.
Rijk, provincie en gemeenten bundelen hun krachten om deze problemen op te lossen. Bijvoorbeeld door via splitsen of delen bestaande woningen beter te benutten. De Woondeal helpt om dan belemmerende regelgeving op te lossen. Woningcorporaties en bouwers in de regio ondersteunen de ambities die zijn opgenomen in de Woondeal. De aankomende weken vindt in gemeenten en bij de provincie de besluitvorming over de Woondeal 2.0 plaats.
Een officieel tekenmoment door alle partners in aanwezigheid van minister De Jonge staat gepland rond 8 maart 2023.