Collectanten voor Amnesty International gezocht

Algemeen

WESTERVOORT - Amnesty zoekt in Westervoort enthousiaste vrijwilligers die een paar uur willen collecteren. De jaarlijkse collecteweek van Amnesty vindt plaats van 12 tot en met 18 maart 2023. Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden als collectant? Kijk dan op www.amnesty.nl/collecte. Of mail naar collecteservice@amnesty.nl. U kunt ook contact opnemen met Marijke Veerkamp–de Paauw, de collectecoördinator in Westervoort, tel.nr.: 06-40249935, e-mail: paauweveer@hotmail.com

Amnesty International komt op voor de slachtoffers van mensenrechtenschendingen, waar ook ter wereld. Voor mensen in conflictgebieden of voor mensen die onderdrukt worden vanwege hun mening, geloof of om wie ze zijn. Daar zijn hoge kosten mee gemoeid. Amnesty wil altijd en overal kunnen zeggen wat ze wil. Om haar onafhankelijkheid te waarborgen, neemt de organisatie voor onderzoek en actie geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Juist daarom is de opbrengst van de jaarlijkse collecte voor Amnesty van onschatbare waarde.

Met het geld dat tijdens de collecte wordt opgehaald, kan Amnesty haar werk voortzetten voor mensen zoals Murtaja Qureiris uit Saudi-Arabië. Als 10-jarige jongen riep hij tijdens een demonstratie ‘Het volk wil mensenrechten!’. Hij werd opgepakt. In de gevangenis werd hij gemarteld om hem te laten bekennen dat hij een molotovcocktail had gegooid. Qureiris kreeg de doodstraf. Amnesty voerde wereldwijd actie voor hem. In 2022 werd hij vrijgelaten.