Nauwe samenwerking voor ‘de beste oncologisch zorg’

Algemeen

REGIO - Patiënten met kanker krijgen in Oost-Nederland de beste oncologische zorg, ongeacht in welk ziekenhuis ze hun zorgtraject zijn gestart. Dat is de inzet van de samenwerking van acht ziekenhuizen ) en de Radiotherapiegroep in deze regio. Zij ondertekenden onlangs een samenwerkingsovereenkomst waarin deze ambitie is vastgelegd.

De oprichting van een groot oncologisch netwerk in het oosten van Nederland is een antwoord op de ontwikkelingen in de zorg. Het aantal patiënten met kanker neemt toe en de diagnostiek, behandeling en nazorg voor deze patiënten worden complexer. Daarbij staan de budgetten ernstig onder druk en worden er steeds hogere kwaliteitseisen gesteld. Daarom gaan acht ziekenhuizen (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, Radboudumc, Rijnstate Arnhem, Bernhoven, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Maasziekenhuis Pantein, Slingeland Ziekenhuis en Ziekenhuis Gelderse Vallei) én de Radiotherapiegroep samenwerken in een groot oncologisch netwerk in Oost-Nederland. Kees van Arkel, internist-oncoloog in het Slingeland Ziekenhuis, over de voordelen: “De behandelaren gaan daardoor meer gebruik maken van elkaars expertise en mogelijkheden. Zo blijven de behandelingen up-to-date en hoeft de patiënt niet extra te reizen. De juiste zorg dicht bij huis. Heel goed en belangrijk om dit nu voor de hele regio te gaan doen.” Het streven is om oncologiepatiënten zoveel mogelijk in hun eigen omgeving te behandelen. Patiënten kunnen behandeld worden in het eigen vertrouwde ziekenhuis en voor een specifieke ingreep of behandeling naar een gespecialiseerd ziekenhuis in het netwerk worden verwezen. Door deze regionale samenwerking krijgen de partnerziekenhuizen nog meer toegang tot elkaars expertise, kennis en ervaring. Hierdoor krijgen patiënten de best mogelijke zorg zo veel mogelijk dicht bij huis en zijn patiënten ervan verzekerd dat ze overal zorg van dezelfde kwaliteit krijgen. Irene Dingemans van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK):  “Alle patiënten met kanker moeten expertzorg kunnen krijgen. Dat is beter mogelijk als ziekenhuizen gaan samenwerken en zorgprofessionals hun krachten bundelen.” Eén van de eerste doelen om mee aan de slag te gaan is het afstemmen van behandeltrajecten voor de hele regio. “Komt een patiënt in één van de ziekenhuizen voor een bepaald type kanker, dan is de aanpak en behandeling hiervan in alle ziekenhuizen hetzelfde.”