Een trotse Hans Breunissen met de Erepenning. Links burgemeester Arend van Hout.
Een trotse Hans Breunissen met de Erepenning. Links burgemeester Arend van Hout.

Oud-wethouder Hans Breunissen krijgt Erepenning van de gemeente Westervoort

Algemeen

WESTERVOORT – Oud-wethouder Hans Breunissen (70) heeft de Erepenning van de gemeente Westervoort gekregen. ‘Onze Hans’, want Breunissen is van iedereen bleek maar weer eens tijdens zijn afscheidsreceptie, was zichtbaar verguld met het kostbare kleinood.

Door Susan Wiendels

Rijen dik stonden ze op 16 juni bij zalencentrum Wieleman om Hans Breunissen nog één keer een handje te schudden. Inwoners, verenigingsmensen, lokale en regionale politici, allemaal waren ze het er over eens: Breunissen heeft veel betekend voor de Westervorotse gemeenschap. Als bestuurder en als mens.
Maar liefst twintig jaar - van 2002 tot 2022 - was hij wethouder en drukte hij een stempel op verschillende complexe dossiers, onder meer op het gebied van onderwijs, sport en de laatste jaren het sociale domein. Daarvoor was de CDA’er vier jaar raadslid en fractievoorzitter.
Burgemeester Arend van Hout en Monique Abbink (D66) namens de raad spraken lovende woorden. Van Hout: “Dit is het einde van een tijdperk. Hans, je was altijd een constante factor in verschillende colleges en ontzettend betrokken bij de Westervoortse gemeenschap. Je maakte je verdienstelijk als vrijwilliger en of het nou om sportwedstrijden, carnaval of andere festiviteiten ging, overal liet jij je gezicht zien. Bedankt voor je enorme inzet en betrokkenheid. Die dank komt niet alleen van de inwoners, maar ook van hen die de inwoners vertegenwoordigen. De raad van de gemeente Westervoort wil deze waardering graag tot uitdrukking brengen en heeft besloten jou de Erepenning van onze gemeente toe te kennen.”
Monique Abbink: “Twintig jaar achtereen wethouder, dat komt niet zo vaak meer voor in Nederland. Zeker in de laatste tijd waarin wethouders vaak niet meer gesteund worden door de raad en aftreden. Dat gold niet voor jou. Jij bent een integere en bezielende persoonlijkheid. Zowel naar de inwoners als naar de raad. Overal was je bij betrokken. Elke inwoner kent je. Je was ook enorm populair. Tijdens de afgelopen raadsverkiezingen kreeg je met vijfhonderd stuks nog steeds de meeste stemmen binnen het CDA.” Serieus: “Nog steeds een paar minder dan ik, maar goed. Over je populariteit gesproken. Ik herinner me nog eens tien jaar geleden tijdens een gesprek met een hooggeplaatst persoon, die zei dat jij als burgemeester altijd zo gemakkelijk aanspreekbaar was. Waarop ik uitlegde dat jij geen burgemeester was. ‘Huh, Hans, geen burgemeester?’ Dat kon er bij hem niet in.”
Het laatste woord was aan Breunissen zelf. “Ik voel me betrokken, wilde makkelijk aanspreekbaar zijn en een luisterend oor kunnen bieden. Daarom ben ik ook zo trots dat er zoveel mensen hier aanwezig zijn. De kaartjes, de bloemen, alle berichtjes, er komt geen einde aan. Het is allemaal hartverwarmend. Maar ik wil benadrukken dat wat we bereikt hebben, echt de verdienste is van iedereen: mijn thuisfront, inwoners, professionele organisaties, vrijwilligers, raadsleden, ambtenaren en niet te vergeten het team van het CDA. Burgemeester, bedankt voor de erepenning. Ik heb alles altijd met veel plezier gedaan en zal mij ook voor Westervoortse gemeenschap blijven inzetten.”