Jan Derksen
Jan Derksen Foto:

Nieuwe coalitie bouwt aan Westervoort

Algemeen

WESTERVOORT - De formerende partijen in Westervoort CDA (5 zetels), VVD (3 zetels) en D66 (2 zetels) hebben na een maand onderhandelen een coalitieakkoord voor de volgende raadsperiode 2022-2026 bereikt. 

Het is een akkoord, waarbij rekening is gehouden met de kwetsbare financiële positie van Westervoort. Tegelijkertijd zijn er wel ambities uitgesproken. Zo streeft de coalitie naar blijvende zelfstandigheid van de gemeente. Dit streven staat haaks op het rapport van BMC, dat in januari verscheen, over de bestuurlijke toekomst van Westervoort. Om die zelfstandigheid te behouden moeten de financiën, de ambtelijke organisatie en de uitgaven binnen het sociaal domein wél op orde zijn. Tegelijkertijd is het in het sociaal domein belangrijk dat iedereen mee kan doen en dat de zorg dicht bij de inwoners wordt georganiseerd. Effectiviteit en efficiency in de uitvoering zijn belangrijke uitgangspunten. Medio 2024 gaan raad en college bekijken of de voorkeur om bestuurlijk zelfstandig te blijven daadwerkelijk een haalbare optie is. Er wordt werk gemaakt van de bouwopgave waar Westervoort zich, evenals heel Nederland, voor gesteld ziet. Daarbij wordt actief gestuurd op het bouwen van veel woningen in een gevarieerd aanbod, bijvoorbeeld in Westervoort Noord. Ook wordt ingezet op de bouw van zogenoemde ‘flexwoningen’. Dat zijn tijdelijke woningen vooral bestemd voor Westervoortse jongeren. Bovendien wordt een integrale visie en beleid voor duurzaamheid ontwikkeld. Dit moet de basis vormen voor de route naar een duurzaam Westervoort in 2050. De partijen zijn trots op het coalitieakkoord. De onderhandelingen verliepen in goede harmonie. Er bestaat een groot onderling vertrouwen, hetgeen ook reden is om met vertrouwen de toekomst in te gaan.
De kandidaat-wethouders van de drie partijen zijn: Peter Pennekamp (CDA), Jan Derksen (VVD) en Hans Sluiter (D66).