<p>Miranda van der Steen met het lesboekje. Inzet V.l.n.r.: Bert Aalders, Lilian Scholts, Miranda &nbsp;en Lyan Hoogendoorn.</p>

Miranda van der Steen met het lesboekje. Inzet V.l.n.r.: Bert Aalders, Lilian Scholts, Miranda  en Lyan Hoogendoorn.

(Foto: René Nijhuis Fotografie)

Kinderen schrijven zelf een verhaal

Miranda van der Steen uit Duiven houdt van schrijven. Ze schreef twee boeken (‘Broer’ en ‘Vredebreuk’) en ontwikkelde het lespakket ‘Schrijf ’ns een verhaal’. Daar ging ze mee aan de slag met leerlingen van de groepen 7/8 van de locatie Noord van Montessori-basisschool De Groene Ring in Duiven.

‘Berturius en de geheime kamers’ heet het boek dat Miranda van der Steen samen met de leerlingen schreef. Het resultaat van een leerzaam project. Leerzaam voor de leerlingen én voor Miranda zelf, voor wie het project een pilot was. Het geïllustreerde boek werd op 7 juli gepresenteerd en uitgereikt aan alle leerlingen die eraan hebben meegewerkt.

Als ze de balans opmaakt is die zeker positief. Miranda: “We hebben samen een mooi boek gemaakt en ik weet zeker dat de leerlingen er iets van hebben geleerd. Hoe je dingen onder woorden brengt vooral. Voor mijzelf was het inderdaad ook leerzaam. Je loopt tegen zaken aan waar je helemaal niet aan hebt gedacht. Daarmee kan ik het lespakket verder verbeteren.”

Miranda van der Steen werkt momenteel als interimmer bij een gemeente in de jeugdzorg, maar verhalen schrijven en met kinderen werken vindt ze minstens zo leuk. Zo kwam ze op het idee van het lespakket ‘Schrijf ‘ns een verhaal’. Voor Liemers Kunstwerk! (een overkoepelende stichting van culturele voorzieningen in de Liemers) geeft Miranda een schrijfcursus, en die organisatie, met name de bibliotheek, zag wel wat in het lespakket. De financiering kwam rond en De Groene Ring toonde interesse. Miranda: “Jammer was alleen dat ik de lessen in maart en april vanwege corona niet live kon geven. Het zijn zeven digitale sessies geworden.”

Ze was verbaasd over de verhalen die de kinderen aanleverden. Miranda: “Taalkundig was het heel wisselend, maar zoveel creativiteit. Vaak ook met een kop en een staart, waaruit blijkt dat de leerlingen echt iets van de lessen hebben opgestoken.”

Om niet allemaal losse verhalen te krijgen, is er een verbinding gemaakt. In de inleiding (geschreven door Miranda zelf) wordt Berturius opgevoerd, de gefingeerde conciërge van De Groene Ring. Berturius ontdekt vanuit de school een tunnel die uitkomt op allemaal kamers. Vervolgens stappen de leerlingen allemaal een eigen kamer binnen en schrijven hun eigen verhaal, dat over van alles kan gaan. Aan het eind is er weer een tunnel, die leidt naar de Zuid-locatie van De Groene Ring. In een kort slotwoord knoopt Miranda alles aan elkaar. “Ik heb de verhalen van de kinderen op hoofdpunten gecorrigeerd. Alleen de ergste taalfouten eruit gehaald. Verder zijn het echt hun verhalen, die zonder uitzondering de moeite van het lezen waard zijn.”

Miranda van der Steen hoopt dat ook andere scholen in het basis- en mogelijk voortgezet onderwijs geïnteresseerd zijn in haar (verbeterde) lespakket. In het kader van goed taalonderwijs. Miranda: “Het lespakket kan ook worden gecombineerd met een thema of activiteit. Denk aan de Kinderboekenweek.”

Tijdens de overhandiging zijn medewerkers van Liemers Kunstwerk! aanwezig (Lilian Scholten en Bert Aalders). Lyan Hoogendoorn, werkzaam bij De Groene Ring, was binnen de school de enthousiaste kartrekker van het project en heeft ervoor gezorgd dat de leerlingen illustraties bij de verhalen hebben gemaakt. Bij de uitreiking zal mogelijk ook de kinderburgemeester van Duiven (die op de andere locatie van De Groene Ring naar school gaat) aanwezig zijn. Dit is nog niet zeker.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden