<p>Artists&#39; impressions van de idee&euml;n voor Albert Heijn (boven) en Jumbo (onder).</p>

Artists' impressions van de ideeën voor Albert Heijn (boven) en Jumbo (onder).

(Bron: schetsontwerp Elshofpassage, WPRI)

Reddingsplan voor winkelcentrum

Als het aan eigenaar WPRI Retail Invest ligt, gaat De Passage in Duiven behoorlijk op de schop. Het bedrijf wil het winkelcentrum uit het slop halen met behulp van de supermarkten Jumbo en Albert Heijn. Jumbo zou moeten verhuizen naar de oostkop van De Passage (schuin tegenover het gemeentehuis), voor Albert Heijn denkt WPRI aan sloop en nieuwbouw. Beide supermarkten krijgen hun ingang in het winkelcentrum.

WPRI is sinds september 2020 eigenaar van De Passage (voorheen Elshofpassage). Het bedrijf is naar eigen zeggen gespecialiseerd in “het herontwikkelen, verduurzamen en toekomstbestendig maken van winkelcentra”. Hoewel De Passage al jaren kampt met leegstand ziet WPRI mogelijkheden om het tij te keren. Het heeft daarvoor een ‘integrale planvisie’ met een schetsontwerp laten maken door een architectenbureau. Beide zijn eind mei aan het Duivense college van burgemeester en wethouders gepresenteerd.

Centraal in het plan staan Jumbo en Albert Heijn. Zij worden gezien als de ‘trekkers’ die de loop weer in het winkelcentrum moeten krijgen, met Jumbo aan de oostkop van De Passage. Volgens WPRI is er aan die kant wel een ruime parkeerplaats, maar geen trekker waardoor het lijkt alsof het winkelcentrum met de rug naar de Kastanjelaan staat. In de planvisie wordt een deel van de oostkop van De Passage gesloopt, zodat nieuwbouw voor de Jumbo kan worden gerealiseerd. Daarvoor moeten ook drie woningen wijken. De nieuwe Jumbo krijgt een parkeerdak (net als de naastgelegen Lidl) voor circa honderd auto’s. Een cruciaal onderdeel is dat De Passage een ingang aan de oostkant behoudt, maar dat de ingang van de Jumbo in het winkelcentrum komt te liggen. Op die manier is de kans groter dat de supermarktklanten ook andere winkels in De Passage bezoeken. Twee andere ingangen, naar de Dennenlaan en richting het Remigiusplein (bij ijssalon La Calamita), verdwijnen mogelijk.

Albert Heijn krijgt in de planvisie van WPRI een vergelijkbare functie, maar dan aan de andere kant van De Passage. WPRI wil ook hier kiezen voor gedeeltelijke sloop en nieuwbouw, waarbij de supermarkt op ongeveer dezelfde plek terugkeert maar wel een kwartslag gedraaid richting De Passage. Zo kan de entree van Albert Heijn eveneens in De Passage komen. In de huidige situatie is ‘de poort’ naar het centrum aan de zuidkant volgens WPRI ‘niet voelbaar’, omdat de ingang van De Passage weinig opvalt en concurrentie heeft van de Albert Heijn-entree.

Bovenop de nieuwe Albert Heijn wordt gedacht aan drie bouwlagen met appartementen. Omdat het nog maar om een visie en een schets gaat, zegt WPRI-woordvoerder Roderik Lüschen nog geen aantallen woningen te kunnen noemen. Op deze plek kunnen in ieder geval de drie woningen terugkeren die voor de nieuwe Jumbo moeten verdwijnen.
Hoewel geen onderdeel van De Passage wordt de huidige Jumbo-locatie aan de Rijksweg ook in de planvisie meegenomen. Als de supermarkt verhuisd is, zou er een appartementencomplex met zo’n veertig woningen kunnen komen. WPRI ziet dit gebouw als ‘een duidelijke beëindiging’ van het ‘erf’ rond de voormalige pastorie. Qua architectuur wil WPRI meer aansluiten bij het centrumplan (Remigiusplein en Pastoriestraat).

Gemeenteraad
Het college van B en W heeft de planvisie en het schetsontwerp van WPRI doorgestuurd naar de gemeenteraad. Het college spreekt van “een ambitieus en omvangrijk plan dat een groot effect heeft op de zittende ondernemers en de mensen die rondom De Passage wonen” en noemt het positief dat de leegstand wordt aangepakt. Door de verplaatsing van Jumbo is er minder leegstand in De Passage en door op de huidige Jumbo-locatie woningen te bouwen, neemt het aantal vierkante meters winkelruimte per saldo af in het centrum van Duiven. De gemeente gaat de ideeën van WPRI de komende maanden toetsen.

Als initiatiefnemer is WPRI zelf verantwoordelijk voor de participatie van ondernemers, omwonenden en andere betrokkenen. Namens WPRI benadrukt Roderik Lüschen dat er nog veel kan veranderen. Helemaal vrijblijvend is het plan echter niet, want dan had hij niet bij de gemeente aangeboden. Met de meest betrokken ondernemers, zoals Jumbo en Albert Heijn is al gesproken. Het overleg met hen verloopt volgens Lüschen goed. WPRI hoopt nog dit jaar een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente te sluiten.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden