Centerpoort-Noord mag uitbreiden van regio

De gemeente Duiven mag bedrijventerrein Centerpoort-Noord met tien hectare uitbreiden. De regio Arnhem-Nijmegen heeft hiermee ingestemd. Duiven had de uitbreiding zelf aangevraagd en kreeg daarbij steun van de ondernemersverenigingen MKB Duiven en Lindus.

Volgens burgemeester Huub Hieltjes, die verantwoordelijk is voor economische zaken, is de toezegging van de regio in lijn met het verzoek van Duiven. In de gemeenteraad werd steeds gesproken over vijftien hectare, maar Hieltjes legt uit dat de regio uitgaat van de hoeveelheid grond die verkocht kan worden aan bedrijven. In werkelijkheid is er ook grond nodig voor wegen en groen. Dat leidt tot een totaal van vijftien hectare.

Duiven wil Centerpoort-Noord uitbreiden omdat de huidige bedrijventerreinen bijna uitverkocht zijn. Op de meeste braakliggende grond zijn opties genomen en er is nauwelijks leegstand. Daarom verwacht de gemeente binnenkort nee te moeten verkopen aan bedrijven die zich in Duiven willen vestigen. De gemeente heeft altijd goed verdiend aan de bedrijventerreinen. Daarnaast hebben ze veel bijgedragen aan de lage werkloosheid in Duiven.

Lokale bedrijven
MKB Duiven had er bij de regio op aangedrongen om een deel van de toegekende uitbreiding te reserveren voor kleinere lokale bedrijven. Volgens burgemeester Hieltjes zijn de kavels op Centerpoort-Noord daar met een minimumformaat van een halve hectare te groot voor, maar is er voor mkb’ers nog voldoende ruimte op de Nieuweling. Als dat bedrijventerrein vol is, biedt een uitbreiding van Graafstaete (Intratuin etc.) waarschijnlijk soelaas. Daarvoor heeft Duiven geen toestemming van de regio nodig.

Liemers samen opgetrokken
De regio had honderdtwintig hectare in de aanbieding. Behalve Duiven mogen ook de gemeenten Zevenaar, Montferland, Lingewaard, Wijchen en Nijmegen hun bedrijventerreinen uitbreiden. In totaal gaat het om ruim negentig hectare. Het restant wordt in een tweede ronde toegekend.

De Liemerse gemeenten zijn samen opgetrokken. Zevenaar mag businesspark 7Poort II met bijna twaalf hectare uitbreiden. In de gemeente Montferland gaat het om twintig hectare voor DocksNLD-2, een XXL-locatie voor logistieke bedrijven (transport en vervoer). Deze uitbreiding kan nog groter uitvallen als een kandidaat van de buitencategorie zich bij Montferland meldt.

2023 niet haalbaar
De regio Arnhem-Nijmegen hoopt dat er in 2023 gebouwd wordt. De kans dat Duiven dat haalt, is klein. De gemeente is nog geen eigenaar van de grond die voor de uitbreiding van Centerpoort-Noord nodig is en daarna moet het bestemmingsplan nog worden aangepast. Voordeel is wel dat er maar een paar grondeigenaren zijn en nauwelijks omwonenden.

De gemeenteraad moet ook akkoord gaan, maar bij de bespreking van het verzoek aan de regio kenden de coalitiepartijen weinig aarzelingen. De oppositiepartijen, acht in totaal, zijn wel kritisch maar hebben niet genoeg zetels om een vuist te maken.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden