<p>De Ploen-Noord: nu nog weiland, over enkele jaren waarschijnlijk een woonwijk.</p>

De Ploen-Noord: nu nog weiland, over enkele jaren waarschijnlijk een woonwijk.

Groen licht voor nieuwe woonwijken

Er is unanieme steun in de Duivense gemeenteraad voor twee nieuwe woonwijken, met elk circa driehonderd woningen, in de Ploen-Noord en de Plakse Weide. Toch vlogen de verwijten vorige week over en weer tijdens de onlineraadsvergadering over het gemeentelijk woningbouwprogramma. Een ‘motie van teleurstelling’ haalde het niet.

Woningzoekenden hoeven zich geen zorgen te maken dat ze door het politiek gekrakeel nog langer moeten wachten. Alle partijen vinden dat er snel gebouwd moet worden en het college van burgemeester en wethouders kan nu verder onderhandelen met de projectontwikkelaars die de grond in de Ploen-Noord en Plakse Weide, beide aan de noordrand van Duiven in handen hebben. Zij moeten hun plannen nog dit jaar helemaal uitwerken en daarbij verplicht in overleg gaan met omwonenden en de nieuwe bewoners.

‘Niet te verkopen’
De inhoudelijke discussie ging vorige week vooral over de aankoop van de Biezenkampen, tussen Duiven-Zuid en Groessen. De Biezenkampen was eerst de voorkeurslocatie van B en W, maar werd reservelocatie na massaal protest van omwonenden.

Behalve de SP vinden alle oppositiepartijen dat de gemeente nu geen miljoenen meer moet steken in grond die voorlopig agrarisch blijft en die volgens hen ook kan worden bebouwd door een ontwikkelaar zoals in de Ploen-Noord en Plakse Weide. Verder menen ze dat dat er genoeg kleine woningbouwlocaties binnen de bebouwde kom zijn als alternatief voor de Biezenkampen.

Ook stellen GroenLinks, D66, PvdA, DOED en de zetels Nooijen en Zetel Arends dat ze niet aan de bevolking kunnen uitleggen dat er binnen een jaar na forse bezuinigingen en lastenverzwaringen wel geld is voor de Biezenkampen.

‘Nodig als back-up’
Hun amendement om af te zien van die aankoop werd echter verworpen door de coalitiepartijen Lokaal Alternatief, CDA en VVD, plus de SP. Volgens CDA-leider Hans Stam is de Biezenkampen nodig als back-up voor het geval de ontwikkelaars van de Ploen-Noord en de Plakse Weide hun plannen niet rond krijgen en past de aankoop in het ‘strategische grondbeleid’ van de gemeente. Van zijn plagerige aanbod om afschrijvingen op de Biezenkampen te voorkomen door er meteen ook maar huizen neer te zetten, werd uiteraard geen gebruikgemaakt.

Motie van teleurstelling
Omdat ze verwacht hadden dat het amendement het niet zou halen, had de oppositie minus de SP een ‘motie van teleurstelling’ klaarliggen. Hoewel een motie van afkeuring of wantrouwen volgens D66’er Hans Egtberts te zwaar zou zijn, logen de verwijten er niet om. Het college zou zaken als zorgvuldigheid, openheid, transparantie, participatie, dualisme en democratie niet hebben gerespecteerd, selectief gewinkeld hebben in oude beleidsstukken, vooral veel niet of nauwelijks relevantie informatie hebben verstrekt, vragen niet hebben beantwoord en argumenten niet serieus hebben genomen.

Maar net als bij het amendement trokken de coalitie en de SP één lijn. De VVD sprak van een ‘motie van slechte verliezers’ en zei dat er voldoende inspraak is geweest en nog komt, maar dat de gemeente het niet iedereen naar de zin kan maken. Dat er geluisterd is naar geluiden vanuit de bevolking blijkt volgens CDA’er Hans Stam uit de verandering van de Biezenkampen van voorkeurs- naar reservelocatie.

En SP’er Carlo Veraart vond dat de collega-oppositiefracties eens in de spiegel moeten kijken. “Volgens hen loopt het proces alleen goed als zij hun zin krijgen. De oppositie heeft voldoende kansen gehad om mee te praten, maar een aantal partijen heeft die kansen niet gepakt.”

‘Geheel integer’
Wie denkt dat het college van B en W daarmee alle gras voor de voeten was weggemaaid, vergist zich. Het college sprak van een klap in het gezicht, niet alleen van het college zelf, maar ook van omwonenden en toekomstige kopers en huurders die constructief met het college in gesprek zijn gegaan. Volgens het college is er wel degelijk sprake geweest van een open en eerlijk proces, waren zorgvuldigheid en transparantie steeds leidend en is er “geheel integer en naar eer en geweten” gewerkt.

Misschien komt het toch nog goed, want enkele oppositiepartijen gingen in op de uitnodiging van het college om met concrete voorbeelden uit te leggen wat er beter had gekund.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden