<p>Een deel van de initiatiefgroep met v.l.n.r. Roos van der Vliet, Jaap Rikken, Merlijn de Jonghe, Toon van Sadelhoff, Sietze Visker en Femke de Groot.</p>

Een deel van de initiatiefgroep met v.l.n.r. Roos van der Vliet, Jaap Rikken, Merlijn de Jonghe, Toon van Sadelhoff, Sietze Visker en Femke de Groot.

(Foto: Rene Nijhuis)

Plan voor ‘natuurinclusief’ gebied

Een aantal inwoners van de gemeente Duiven heeft een burgerinitiatief ingediend bij de gemeente. De groep wil het agrarische gebied aan weerszijden van de Rijksweg tussen Duiven en Westervoort een ‘natuurinclusieve’ invulling geven. Onderdeel van het plan is een kleine woon- en werkwijk.

Een deel van het gebied, de Eng, was vorige maand in het nieuws in het kader van de discussie over uitbreidingslocaties voor woningbouw. De gemeenteraad wilde een quickscan naar de gebruiksmogelijkheden van de 25 hectare grond waarvan de gemeente eigenaar is. Het onderzoeksbureau dat de quickscan opstelde, noemt de Eng door de weidsheid een bijzonder maar ook kwetsbaar gebied en ziet eigenlijk alleen mogelijkheden voor natuur, circulaire landbouw en extensieve recreatie. Een woonwijk vinden de onderzoekers geen goed idee. Die conclusie is overgenomen door het college van B en W, evenals het advies om een visie te maken voor het hele gebied tussen Duiven en Westervoort.

Idealistisch plan
Het burgerinitiatief voorziet daarin voor het agrarische gebied aan weerszijden van de Rijksweg, bij elkaar zo’n honderd hectare. De groep heeft een idealistisch plan gemaakt, met een woon- en werkwijkje op de gemeentelijke percelen en natuurinclusieve landbouw op de overige grond. Daarmee wordt landbouw bedoeld die zoveel mogelijk gebruikmaakt van de aanwezige natuur en die biodiversiteit bevordert. Kunstmest en gifstoffen zijn taboe, vertelt Merlijn de Jonghe. Hij stond aan de basis van de initiatiefgroep, die inmiddels uit tien personen bestaat, onder wie een oud-komkommerkweker uit Loo en een docent bouwkunde van de HAN. De Jonghe studeerde tropische bosbouw en is nu bodemonderzoeker (en fractieassistent van GroenLinks).

“Nu wordt het gebied vooral gebruikt als grasland en voor gewassen als bieten en mais. Als je zorgt voor meer variëteit in plantensoorten krijg je een grotere diversiteit aan dieren zoals vogels en insecten”, zegt De Jonghe. Volgens hem wordt het gebied ook geschikt voor recreatieve functies en kan het bijdragen aan stikstofreductie en klimaatadaptatie. Er is al (kort) gesproken met enkele eigenaren van de grond. “Het is mooi dat ze het gesprek willen aangaan, maar dat betekent nog niet dat ze willen verkopen.”, aldus De Jonghe. Wat helpt, is dat biologische boerderij De Horsterhof bij de initiatiefgroep is betrokken.

‘Biobased’ bouwen
Het woon- en werkwijkje staat op gespannen voet met de quickscan, maar De Jonghe legt uit dat het niet om driehonderd woningen gaat - “honderd of honderdtwintig zou wel kunnen” – en dat de weidsheid van het landschap behouden blijft door het wijkje breed op te zetten en van veel groen te voorzien. Ook wordt uitgegaan van ‘biobased’ bouwen. De Jonghe: “Denk aan houten huizen die geïsoleerd worden met oude kleding. Het wordt geen standaardwijk.” Ondanks de bouw van honderd of meer woningen meent de initiatiefgroep dat de functie van het gebied als groene buffer tussen Duiven en Westervoort wordt versterkt.

De woningen zijn ook nodig om het plan financieel mogelijk te maken. Daarnaast rekenen de initiatiefnemers erop dat het landbouwgedeelte jaarlijks zo’n 250.000 euro opbrengt. Indien nodig willen ze een beroep doen op (overheids)fondsen, bijvoorbeeld bij de provincie die sterk inzet op natuurinclusieve landbouw. “Dit project kan een voorbeeld zijn voor onze regio en de Achterhoek. Ik hoop dat de provincie het een interessant plan vindt”, zegt De Jonghe.

Coöperatie
Op dit moment heeft de initiatiefgroep de regie nog in hand, maar mocht het plan concreter worden, dan is het de bedoeling dat meer inwoners zich ervoor inzetten. Voor het beheer van het gebied wordt gedacht aan een coöperatie. Eventuele toekomstige opbrengsten kunnen terugvloeien in de lokale samenleving (bijvoorbeeld sociale projecten) en/of worden gebruikt om boeren te ondersteunen die ook willen overstappen op natuurinclusieve landbouw.

Het burgerinitiatief ligt nu bij de gemeente. In afwachting van een reactie uit het gemeentehuis spreekt de initiatiefgroep met allerlei partijen die ervaring hebben met soortgelijke projecten. Bijvoorbeeld architectenbureaus en een organisatie als Caring Farmers. Volgens De Jonghe is er veel sympathie voor het initiatief.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden