<p>De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Duiven.</p>

De rioolwaterzuiveringsinstallatie in Duiven.

‘Gooi geen troep in het riool’

Waterschap Rijn en IJssel roept mensen en bedrijven met klem op om geen schadelijke stoffen door het riool te spoelen. Chloor, bestrijdingsmiddelen, chemicaliën, meststoffen of hulpstoffen uit bedrijfsprocessen kunnen het zuiveringsproces van een rioolwaterzuivering verstoren.

Dit is uiteindelijk schadelijk voor planten en dieren in beken en sloten. Schadelijke stoffen verstoren het zuiveringsproces van de rioolwaterzuivering. Ze doden de bacteriën die het afvalwater schoon maken.

Gemeenten zamelen het afvalwater in en Waterschap Rijn en IJssel maakt het vervolgens schoon. Daarvoor heeft het waterschap meerdere Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). In deze RWZI’s maken bacteriën het rioolwater zo schoon dat het zonder problemen weer geloosd kan worden in beken en rivieren.

Om dit te kunnen doen moeten de bacteriën zich fijn voelen. De bacteriën zijn gevoelig voor temperatuur en ook voor schadelijke stoffen die niet in het rioolwater thuishoren. In de winter is de watertemperatuur lager dan in de zomer. Daarom zijn ze in de winter extra gevoelig voor verstoringen. Het waterschap roept dan ook met klem op: “Ga bewust met je afvalwater om en voorkom lozing van schadelijke stoffen.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden