<p>De Vereniging van de Wijk heeft in samenwerking met gemeente en bewoners een haag langs het voetbalveldje aan de dijk ingeplant.</p>

De Vereniging van de Wijk heeft in samenwerking met gemeente en bewoners een haag langs het voetbalveldje aan de dijk ingeplant.

Wijkontwikkeling op weg naar realisatie

Vanuit de landelijke prijsvraag Panorama Lokaal is op 24 september 2020 door het College van Rijksadviseurs het winnende plan voor de Mosterdhof bekend gemaakt: het kookboek ‘Mosterdhof 2050, wijk aan de dijk’ van het ontwerpteam bestaande uit Barzilay+Ferwerda, Veenenbosenbosch, Diep en Endule.

In de maanden na deze bekendmaking is de wijkcoalitie met elkaar in gesprek gegaan over hoe we (onderdelen uit) het winnende plan kunnen realiseren. De wijkcoalitie bestaat uit de vereniging van de Wijk Mooi Mosterdhof, gemeente Westervoort, Waterschap Rijn en IJssel, woningbouwcorporatie Vivare, Energiebespaarhuis, provincie Gelderland, Liander en Vattenfall Warmte.

Uitvoeringsprogramma
Het ontwerpteam Barzilay+Ferwerda heeft de wijkcoalitie in deze fase ondersteund en een uitvoeringsprogramma gemaakt. Hierin worden voorstellen aan de wijkcoalitie gedaan hoe onderdelen uit het kookboek kunnen worden gerealiseerd en door wie. De koers in dit uitvoeringsprogramma is onlangsdoor de bestuurders van de wijkcoalitie vastgesteld. Daarbij was ook rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving, Wouter Veldhuis, aanwezig.

Van het aardgas af
Alle wijkcoalitieleden blijven zich in de periode 2021-2023 binnen hun mogelijkheden inzetten voor het toekomstbestendig maken van de Mosterdhof en haar uiterwaarden. Eind vorig jaar zijn afspraken gemaakt over hoe de Mosterdhof kan worden voorbereid op mogelijk andere warmtevoorzieningen dan aardgas. Voor dit onderdeel heeft de gemeente een subsidie aangevraagd bij de provincie. Deze subsidie wordt ingezet om twee duurzaamheidsprojecten in de wijk te kunnen opstarten: individuele woonplannen en collectieve inkoop verduurzaming.

Energievraag verlagen
Een individueel woonplan is een stappenplan om de energievraag te verlagen en hoe bewoners zichzelf kunnen voorbereiden op een andere warmtevoorziening dan aardgas. In dit kader heeft de gemeente Westervoort de Mosterdhof aangemeld bij het Nationale Warmtefonds zodat bewoners zonder leenruimte eventueel gebruik kunnen maken van een energiebespaarhypotheek.

Programma 2021-2023?
Op korte termijn komt er website om beter met ‘Mosterdhoffers’ te communiceren over de ontwikkelingen in de wijk. In twee hofjes wordt gestart met de hofjespilot. Ook wordt een begin gemaakt met het afvalplaatsenplan. Hierbij worden er nieuwe centrale plekken aangewezen voor PMD-haken.

De verdere planning op hoofdlijnen is:
2021 – aantal pilots en afvalplaatstenplan uitvoeren, voorontwerp en definitief ontwerp openbare ruimte maken, individuele woonplannen opstellen.
2022 – uitvoeringsontwerp maken van de openbare ruimte, aanbesteding doen, collectieve inkoop woningverduurzaming, realisatie hofjes, overkluisde straatjes, voedpaden, speelvoorzieningen en entrees;
2023 – realisatie Mosterdring en parkeerhoven. Hier wordt er gekeken naar de herinrichting van de hoofdstraat en naar de parkeeroplossingen.

Steeds een beetje mooier
De Vereniging van de Wijk heeft op 10 april in samenwerking met gemeente en bewoners een haag langs het voetbalveldje aan de dijk ingeplant. Zo wordt de Mosterdhof volgens de plannenmakers steeds een beetje mooier,

Leefklimaat
Rijksadviseur Wouter Veldhuis over de ontwikkelingen in de Mosterdhof: “Er ligt nu een mooie en breed gedragen ontwikkelstrategie die verschillende grote opgaven bij elkaar brengt om zo de leefkwaliteit van de Mosterdhof voor de komende decennia zeker te stellen. Nu is het tijd dat alle partijen in de wijkcoalitie samen doorpakken. De Mosterdhof was in de jaren zeventig een experimentele woonwijk. Nu alle betrokkenen de krachten bundelen in de wijkcoalitie, kan de Mosterdhof ook nu weer een voorbeeldwijk worden.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden