<p>Boven v.l.n.r.: Paul Hendrikx, Henk Evers en Jannie Arends. Onder v.l.n.r.: Tineke Beumer, Ans Karsten en Ton Jansen,</p>

Boven v.l.n.r.: Paul Hendrikx, Henk Evers en Jannie Arends. Onder v.l.n.r.: Tineke Beumer, Ans Karsten en Ton Jansen,

Koninklijke lintjes in Westervoort

Vijf inwoners van Westervoort ontvingen vorige week een Koninklijke onderscheiding. Alle vijf werden ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Het gaat om: Tineke Beumer-Schippers, Jannie Arends-Vegers, Ans Karsten-Spruit, Ton Jansen en Henk Evers. Ook Paul Hendrikx, een naar Arnhem verhuisde Westervoorter, werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Maandag 26 april daalde de lintjesregen op Nederland neer. Traditioneel op de laatste werkdag voor de verjaardag van koning Willem-Alexander. In totaal werden in heel Nederland 2828 aanvragen gehonoreerd. Voor een benoeming komen, op aanvraag, alle mensen in aanmerking die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving.

Nederland kent ongeveer honderd officiële onderscheidingen. Op Koningsdag gaat het om de onderscheidingen in de Orde van Oranje-Nassau, ingesteld in 1892. De meeste mensen worden benoemd tot ‘lid’, maar er zijn nog vijf hogere ‘graden’. Dan hebben we het over, van laag naar hoog: ‘ridder’, ‘officier’, ‘commandeur’, ‘grootofficier’ en ‘ridder grootkruis’. Op grond waarvan de graad wordt bepaald is niet heel erg duidelijk. Voorbeelden van mensen die zijn onderscheiden met het ‘ridder grootkruis’, de hoogste onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau, zijn de oud-minister-presidenten De Jong, Van Agt, Kok en Balkenende.

Iedereen kan een Koninklijke onderscheiding voor iemand aanvragen. Het begint met het invullen van een online verzoekformulier op de site www.lintjes.nl. Dat formulier gaat naar de woongemeente van de persoon die u wilt voordragen. Een gemeenteambtenaar bekijkt het verzoek en beoordeelt of er voldoende aanleiding is om over te gaan tot een voordracht. Mogelijk neemt hij/zij daarvoor eerst contact op met de aanvrager. Daarna stuurt de ambtenaar u per e-mail een link naar het digitale voorstelformulier.

Denk niet dat alle aanvragen zomaar worden goedgekeurd. Een Koninklijke onderscheiding toegekend krijgen is een hele eer. Er moet een lange weg worden afgelegd door de aanvrager en andere mensen die het voorstel ondersteunen. Dit jaar werden iets meer dan 800 lintjesverzoeken afgewezen.

Tineke Beumer heeft zich vanaf 1976 tot 2020 ingezet voor de leefbaarheid in Westervoort. Ze was jarenlang een betrokken bestuurslid van de Wijkraad Mosterdhof, Struikendoorn, De Weem en Oude Kern. In de periode daarna zette ze zich als lid van de Wijktafel Fris en Fruitig in voor de inrichting van de openbare ruimte, parkeerplekken en afvalinzameling. Gedurende twintig jaar heeft Tineke Beumer ook mantelzorg verleend en ze was actief voor Longfonds Westervoort, het Kinderpostzegelcomité en het Welkomstcomité Westervoort. Tijdens de schooltijd van haar kinderen was ze klassenouder, handvaardigheidsouder en lid van de Ouderraad.

Jannie Arends is in totaal tien jaar vrijwilliger geweest bij voetbalvereniging AVW’66. Ze was teamleider van verschillende jeugdelftallen en verrichtte kantinewerkzaamheden. Na jarenlang vrijwilliger te zijn geweest bij EHBO-vereniging Westervoort, trad ze in 1997 toe tot het bestuur van die club. Met andere leden van de EHBO-vereniging ondersteunde Jannie Arends bij evenementen. Ze was ook verantwoordelijk voor het materiaal en sinds zes jaar is ze afgevaardigde van de EHBO-vereniging bij de Stichting 6minutenzone. Ze is zelf ook inzetbaar voor reanimaties.

Ans Karsten is ook actief als vrijwilliger bij de EHBO-vereniging Westervoort. Als sinds 1978! Als vrijwilliger zet ze zich in bij evenementen, ze was lid van de kascontrolecommissie en ze ondersteunde activiteiten van de EHBO-vereniging. Sinds 2010 is ze oproepbaar voor reanimaties via de Stichting 6minutenzone Westervoort. Ook de locatie Westervoort van de RK Parochie St. Willibrordus kon op haar rekenen. Het beheer en de administratie van de begraafplaats nam ze voor haar rekening en ze begeleidde als lector nabestaanden bij het rouw- en afscheidsproces. Sinds 2010 is Ans Karsten ook vrijwilliger bij de Historische Kring Westervoort. Ze was er ook negen jaar penningmeester.

Ton Jansen is sinds 1983 actief voor de RK Parochie St. Willibrordus in Westervoort. Hij is de medeoprichter van het Jongerenpastoraat en is zeventien jaar lang bestuurslid geweest, onder meer voorzitter en penningmeester. Ton Jansen is vanaf 2003 acoliet en verricht vele hand- en spandiensten. Zo is hij collectant en zet hij zich in voor de jaarlijkse actie Kerkbalans.

Henk Evers is vanaf 1981 vrijwilliger bij de RK Parochie St. Willibrordus in Westervoort. Hij gaf les aan het koor, verzorgt de muzikale ondersteuning en sinds 2007 is hij dirigent van het koor bij uitvaartvieringen. Ook begeleidt hij het ‘gelegenheidskoor’. Henk Evers is ook elf jaar aangesloten geweest bij de klussengroep van de kerk. Vanaf 2000 is hij tevens vrijwilliger bij de Stichting Hulpdienst Graag Gedaan in Westervoort. Hij verricht bij hulpvragers klusjes in huis en tuin, en verzorgt het vervoer naar ziekenhuis of huisarts. Bij de Historische Kring Westervoort is Henk Evers betrokken als vrijwilliger bij de groep die onderhoudswerkzaamheden verricht in Huize Vredenburg.

Paul Hendrikx heeft zestig jaar in Westervoort gewoond en woont nu in Arnhem. Hij kreeg een lintje omdat hij meer dan dertig jaar vrijwilliger is geweest bij de Sint Willibrordusparochie. Ook het Gelders Archief en Rock & Rolstoel Producties doen nooit vergeefs een beroep op hem. Paul ondersteunde ook zijn ouders toen ze in een zorgcentrum werden opgenomen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden