<p>De voorgenomen sloop door Vivare van het Rode Dorp aan de Vredenburgstraat zorgt voor beroering.</p>

De voorgenomen sloop door Vivare van het Rode Dorp aan de Vredenburgstraat zorgt voor beroering.

Waarom Vivare kiest voor sloop

De voorgenomen sloop door Vivare van het Rode Dorp aan de Vredenburgstraat zorgt voor beroering. Een aantal bewoners, inwoners van Westervoort, de Historische Kring en politieke partijen zijn het niet eens met de goedkeuring die het College van B&W aan de plannen heeft gegeven. Lokaal cultureel-historisch erfgoed zou worden verkwanseld en met de wensen van bewoners geen rekening worden gehouden.

De vraag rijst wat eigenaar Vivare beweegt om de sloop-/nieuwbouwplannen toch door te zetten? De woningcorporatie gaf antwoord op onze vragen.

Waarom de plannen doordrukken tegen de wens van bewoners en politiek in?
We hebben een keuze gemaakt voor sloop-nieuwbouw en tijdens de raadsvergadering van 8 maart hebben uiteindelijk op één na alle partijen (CDA, red.) ingestemd met onze plannen. Ze begrijpen onze afwegingen.

Heeft Vivare geen oog voor cultuur-historisch erfgoed? 
We hebben heel bewust de keuze voor nieuwbouw gemaakt. Daarbij is niet alleen naar de huidige situatie gekeken, maar ook naar de toekomst. Er komen woningen voor terug die de cultuur-historische waarde respecteren en goed passen bij de buurt.

In hoeverre is rekening gehouden met de bewoners die voor renovatie zijn.
Natuurlijk vinden we het voor de bewoners een vervelende boodschap. Maar we hebben onderzocht wat de beste optie is en dat blijkt nieuwbouw te zijn. Veel zaken zijn bij dat besluit meegewogen. De bewoners kunnen erop rekenen dat we goed voor ze zorgen. Er is een sociaal plan dat we binnenkort met ze delen, ze hebben een terugkeergarantie en ze krijgen een verhuiskostenvergoeding. Bewoners die niet terug willen keren krijgen urgentie en, als ze willen, ondersteuning bij het zoeken naar een andere woning.

Waarom krijgen bewoners geen inzicht in de rapporten?
We hebben aangegeven het rapport van Belfort (cultuur- en bouwhistorisch onderzoek, red.) inzichtelijk te willen maken voor alle bewoners, maar niet te willen delen met slechts één bewoner. We willen dit rapport eventueel ook ter inzage neerleggen bij de huurdersvereniging. Het rapport van De Variabele (over de bouwkundige staat van de woningen, red.) delen we niet met de bewoners, omdat de technische informatie en conclusies meer vragen kunnen oproepen dan antwoorden geven. Een keuze voor een strategie.

De woningen zijn slecht onderhouden. Toch zeggen de bewoners dat renovatie mogelijk is als er wat meer geld voor wordt uitgetrokken.
De woningen zijn onderhouden, maar sluiten niet meer aan op de huidige woonwensen en op de energetische doelstellingen. Vivare kiest daarom voor sloop-nieuwbouw en niet voor renovatie.

De bewoners zeggen ook: stel het tien jaar uit. Dan zijn wij waarschijnlijk dood en kan Vivare doen wat ze wil.
Gezien de klachten die we ontvangen en de opgave die Vivare heeft is dit geen optie.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden